hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

DO INICIATÍVY DEŇ PRE DUNAJ SA ZAPOJÍ 40 SAMOSPRÁV

Až 40 samospráv v povodí Dunaja a Malého Dunaja avizovalo záujem zapojiť sa do iniciatívy ministra životného prostredia s názvom Deň pre Dunaj. Cieľom iniciatívy, ktorá sa uskutoční v sobotu 16.júna 2018 nieje len vyčistiť brehy Dunaja, ale zároveň poukázať na význam triedenia a recyklácie odpadu.

V súčasnosti intenzívne meníme odpadovú politiku, aby sa na Slovensku oplatilo triediť a recyklovať. A kopy odpadu na legálnych skládkach či dokonca pohodený v prírode sú jasným dôvodom prečo v našom úsilí musíme pokračovať ďalej,“ povedal minister László Sólymos. Narážal tým na viaceré legislatívne zmeny a pripravované zvýšenie poplatkov za skládkovanie.

Do iniciatívy Deň pre Dunaj sa tento rok predbežne chystá zapojiť až 40 miest a obcí. Účasť potvrdili napríklad Štúrovo, Komárno, Gabčíkovo, Kalinkovo, Medveďov, ale aj bratislavské mestské časti Rusovce, Vrakuňa a Ružinov. Rezort životného prostredia zúčastneným zabezpečí pracovné pomôcky, ako sú vrecia či rukavice. Zároveň zaistí pitný režim v podobe nealkoholických nápojov. Odvoz vyzbieraného odpadu bude následne realizovať Slovenský vodohospodársky podnik.

Podujatie sa uskutočňuje už druhýkrát. V minulom roku sa do iniciatívy zapojilo niekoľko stoviek dobrovoľníkov z obcí a miest v blízkosti Dunaja a Malého Dunaja. Deň pre Dunaj nadväzuje na Medzinárodný deň Dunaja. Ten vyhlásila v roku 2004 Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) so sídlom vo Viedni pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom tohto dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd.