hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sólymos: Nový most medzi mestami Komárom a Komárno bude priaznivo vplývať na čistotu ovzdušia v oboch mestách

Maďarský Komárom a slovenské Komárno už onedlho spojí nový cestný most cez Dunaj. Výstavba mosta a priľahlej infraštruktúry predstavujú kľúčovú dopravnú investíciu v regióne a podieľajú sa na nej štáty z oboch brehov Dunaja. Ministerského kontrolného dňa, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 28.júna 2018 slovenskú stranu zastupovali minister dopravy a výstavby Arpád Érsek a podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

„S potešením konštatujem, že práce napredujú dobrým tempom, na čom majú zásluhu obe strany. Keďže som ministrom životného prostredia, veľmi ma teší, že most odľahčí už existujúci Alžbetin most, ktorý ústi do stredu miest,“ povedal Sólymos. Podľa ministra životného prostredia to pre ľudí okrem zlepšenia dopravného komfortu znamená menej exhalátov v ovzduší a čistejší vzduch v oboch mestách. Sólymos zároveň ocenil, že sa priestor na novom moste našiel aj pre cyklistov, čo napomôže nielen zdravšiemu životnému štýlu obyvateľov, ale bude mať vplyv aj na cestovný ruch v regióne.

Podľa Sólymosa je v súčasnosti veľmi dôležité chrániť čistotu ovzdušia, ktoré je nadmerne zaťažované výfukovými plynmi a priemyselnou produkciou. „Rezort životného prostredia považuje čistotu ovzdušia za jednu zo svojich základných priorít,“ povedal Sólymos. Svedčí o tom podľa neho aj presadenie novely zákona o ovzduší, ktorá stanovuje znižovanie emisií pre oxid siričitý, oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické látky, amoniak a jemné prachové častice. Ako ďalší príklad v tejto oblasti uviedol zavedenie možnosti zriaďovania nízkoemisných zón, ktorých cieľom je obmedzenie znečistenia ovzdušia z dopravy v mestách.

„Aj keď projekt výstavby mosta koordinuje maďarská strana, zodpovednosť a finančnú záťaž nesú obidve krajiny. Ide o komplikovanú stavbu na rieke, závislú od počasia a stavu vodnej hladiny, a stavbári sa musia vyrovnať s viacerými technickými výzvami,“ povedal po kontrolnom dni minister dopravy a výstavby Arpád Ersék. Aj preto bolo podľa neho potrebné skontrolovať výstavbu a uistiť sa, že sa robí všetko pre to, aby bol most hotový v roku 2019.