hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na sanáciu najrizikovejších envirozáťaží má ísť viac peňazí z európskych fondov

Plne využiť európske peniaze na zlepšenie kvality životného prostredia a zdravia ľudí a získať na tento účel výkonnostnú rezervu. To je hlavným dôvodom návrhu zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia z dielne ministerstva životného prostredia. V súlade s princípom partnerstva tento návrh schválil koncom mája monitorovací výbor operačného programu a dnes mu zelenú dala vláda SR. Schváliť ju musí ešte Európska komisia.

Envirorezort na základe poznatkov z praxe nastavuje optimálne podmienky pre plné využitie finančných prostriedkov programu a dosiahnutie jeho cieľov prostredníctvom získania výkonnostnej rezervy.

Zároveň dochádza k presunu časti voľných finančných prostriedkov z druhej prioritnej osi programu do prvej, čím sa zabezpečí sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží, ako je záťaž vo Vrakuni. Celkové financie na sanovanie neželaného dedičstva z minulosti sa tak navýšia o 34 miliónov eur.

Práve odstraňovanie environmentálnych záťaží je jednou z hlavných priorít envirorezortu. Predstavujú nezanedbateľné riziko pre životné prostredie. Preto pre ich rýchlejšie odstraňovanie minister životného prostredia vo februári tohto roka presadil možnosť dočasného obmedzenia vlastníctva, v prípade ak sa s majiteľmi nebude možné žiadnym iným spôsobom dohodnúť.

V rámci navrhovanej zmeny operačného programu sa tiež zvyšuje cieľová hodnota ukazovateľa výstupu „Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd“, keďže v rámci financií na vodné hospodárstvo sa posilnila oblasť čistenia odpadových vôd. Ide o  budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v malých obciach Žitného ostrova, ktorý je chránenou vodohospodárskou oblasťou s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd.

Zmeny sa pozitívne dotknú aj čiastkových cieľov finančného ukazovateľa operačného programu, ktoré majú v kompetencii sprostredkovateľské orgány – Ministerstvo vnútra SR či Slovenská inovačná a energetická agentúra.