hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sólymos: Slovensko nemôže byť skládkovou veľmocou

Minister László Sólymos sa stretol s českým šéfom envirorezortu Richardom Brabcom

Znižovane odpadov na skládkach a efektívna odpadová politika, problematika sucha a prispôsobovanie sa dôsledkom klimatickej zmeny či účinnejšia ochrana ovzdušia. To boli najdôležitejšie témy, o ktorých včera rokoval po skončení 2. zasadnutia česko-slovenskej komisie pre spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia minister László Sólymos s českým rezortným kolegom Richardom Brabcom.

Kým v susednom Česku skončí na skládkach menej ako 45 percent komunálnych odpadov, na Slovensku je to ešte zhruba o polovicu viac – teda 67 percent. V susednom Rakúsku sú to dokonca len 4 percentá. „Aj preto na Slovensku meníme odpadovú politiku, aby sa odpad oplatilo triediť a recyklovať, a tým sme výrazne obmedzili skládkovanie,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos. Ministerstvo pripravilo zásadnú reformu zákonných poplatkov za skládkovanie odpadov, ktorá má viesť k ešte väčšej dynamike nárastu triedeného zberu a recyklácie odpadov.

„Našim najbližším susedom úplne rozumieme, ani Česká republika nestojí o nálepku skládkovej veľmoci. Preto máme teraz šesť rokov na to, aby sme prostredníctvom legislatívnej zmeny urobili hrubú čiaru za skládkovaním využiteľného komunálneho odpadu,“ doplnil český minister životného prostredia Richard Brabec.

Čoraz viac sa hovorí aj o zelenom alebo obehovom hospodárstve. Tento nový typ ekonomiky vytvára priestor pre nové investície, inovácie a pracovné miesta, ktoré nebudú na úkor životného prostredia. Obidvaja predstavitelia zelených rezortov za zhodli na potrebe začleniť obehovú ekonomiku do národných programov a jej postupnom uplatňovaní aj v ďalších sektoroch, či už v hospodárstve, doprave alebo poľnohospodárstve.

Dôležitou témou stretnutia šéfov envirorezortov bola aj problematika sucha. Práve tento fenomén patrí v stredoeurópskom priestore medzi najviditeľnejšie prejavy klimatickej zmeny. Opatrenia na jeho zmiernenie sa tak stávajú prioritami v oblasti životného prostredia v Českej i Slovenskej republike. Na Slovensku spôsobuje sucho problémy predovšetkým v poľnohospodárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve. „Voda je pritom strategická surovina, ktorú musíme chrániť a udržiavať ju v priaznivej kvalite aj pre ďalšie generácie,“ podotkol minister László Sólymos.

Ministerstvo koncom minulého roka predstavilo program s názvom H2ODNOTA JE VODA, ktorý konkrétnymi opatreniami dokáže predchádzať dôsledkom sucha na obyvateľov, ekonomiku regiónov či na samotnú prírodu. Zmeny prístupu k ochrane prírody sú súčasťou aj pripravovanej Stratégie environmentálnej politiky Slovenska do roku 2030.

V oblasti skvalitňovania ovzdušia ministri vyjadrili presvedčenie pokračovať v opatreniach s cieľom účinnejšie chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Šéf slovenského envirorezortu informoval českého kolegu o prijatých legislatívnych zmenách. Ešte koncom minulého roka vstúpila do platnosti novela zákona o ovzduší, ktorá nastavila prísnejšie limity pre veľké spaľovacie zariadenia ako teplárne, kompresorové stanice na distribúciu plynu či kotly na biomasu. Taktiež zaviedla možnosť obciam vyhlásiť nízkoemisné zóny. Český minister Richard Brabec prezentoval úspešné ministerské programy v boji za čistejšie ovzdušie – Kotlíkové dotácie a Nová zelená úsporám.

Cieľom česko-slovenskej komisie pre spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia je vzájomne výhodné a užitočné vymieňanie si odborných skúseností, ako aj spolupráca pri vyjednávaní v rámci EÚ. Vôbec prvé stretnutie komisie sa uskutočnilo vo februári minulého roka v Prahe.