hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sólymos: Ochrana životného prostredia je ochranou zdravia ľudí v celej EÚ

Minister životného prostredia László Sólymos sa stretol s Ladislavom Mikom, vedúcim Zastúpenia EK na Slovensku

Zdravšie ovzdušie, účinnejšia ochrana lesov a dôslednejšie triedenie a recyklácia odpadov. To sú témy, ktorým sa ministerstvo životného prostredia dlhodobo venuje. Pripravované opatrenia v týchto oblastiach predstavil počas zdvorilostného prijatia šéf envirorezortu László Sólymos vedúcemu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislavovi Mikovi.

Obidvaja predstavitelia vyjadrili presvedčenie, že ochrana životného prostredia a zdravia ľudí musí mať svoje nezastupiteľné miesto tak ako v európskej, tak aj v slovenskej legislatíve.

„Investície do životného prostredia sú investíciami do nášho zdravia,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

„Dnešné stretnutie potvrdilo, že máme na európskej i národnej úrovni veľmi podobné priority. Riešenie čistoty ovzdušia či recyklácie odpadov nie je vôbec jednoduché, ale bezpochyby pre každého občana prínosné a je dobré, že Európska únia tu má čo ponúknuť. Potešilo ma, že ministerstvo pracuje na účinnej a razantnejšej ochrane toho najcennejšieho, čo sa na Slovensku zachovalo a čo je mimoriadne i na európskej úrovni – jeho prírodného dedičstva vrátane karpatských bukových i horských lesov. Na ďalšiu spoluprácu s rezortom sa preto veľmi teším,“ podotkol Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku
V oblasti skvalitňovania ovzdušia minister informoval zástupcu EK o konkrétnych aktivitách. Ešte koncom minulého roka vstúpila do platnosti novela zákona o ovzduší. Nastavila prísnejšie limity pre veľké spaľovacie zariadenia ako teplárne, kompresorové stanice na distribúciu plynu či kotly na biomasu. Taktiež zaviedla možnosť obciam vyhlásiť nízkoemisné zóny.

Rezort v tomto roku finančne vôbec prvýkrát podporí elektromobilitu a pracuje na Národnom programe riadenia znečisťovania ovzdušia, či novej Stratégii na zlepšenie kvality ovzdušia, ktorá má obsahovať detailnú analýzu kvality ovzdušia ako i návrhy konkrétnych opatrení na jej zlepšovanie. Šéf envirorezortu zdôraznil, že zlepšenie kvality ovzdušia je jednou z priorít v programovom vyhlásení vlády a tiež v pripravovanej Envirostratégii 2030.

Osobitnú pozornosť ministerstvo venuje účinnejšej ochrane lesov, na ktorej posilnení posledné mesiace intenzívne pracuje. László Sólymos zástupcovi EK na Slovensku priblížil plány zeleného rezortu. Do roku 2025 je cieľom zeleného rezortu zaistiť bezzásahový režim pre polovicu územia každého národného parku, štátne lesy v bezzásahovom režime presunúť pod správu národných parkov a zvyšné územie obhospodarovať prírode blízkym spôsobom.

Poslednou prediskutovanou témou bola odpadová politika. Práve tú v súčasnosti envirorezort nastavuje tak, aby priamo motivovala obce na Slovensku triediť. Obzvlášť plasty a ľahké platové tašky, ktoré sa stávajú odpadom veľmi rýchlo a ich výskyt v životnom prostredí neustále rastie, sú živou témou. A práve ich spoplatnenie, s cieľom znížiť ich spotrebu, presadil v parlamente minister životného prostredia László Sólymos.