hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Projekt zameraný na triedenie odpadu na školách prilákal takmer 300 škôl

Ministerstvo životného prostredia pokračuje v boji proti skládkam na Slovensku. Mení odpadovú politiku tak, aby sa na Slovensku oplatilo triediť a recyklovať. Spoplatnilo ľahké plastové tašky a pripravuje aj zvýšenie poplatkov za skládkovanie. Zároveň envirorezort nezabúda ani na vzdelávanie. Preto ho teší, že do projektu Triedim, triediš, triedime sa zapojilo už takmer 300 škôl.

Minister životného prostredia László Sólymos a generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Matej Ovčiarka dnes navštívili Základnú školu P. Horova v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Práve tu symbolicky odštartovali novú fázu projektu Triedim, triediš, triedime. Do projektu sa tak zapojí 295 škôl naprieč celým Slovenskom (116 sa do projektu prihlásilo v pilotnej fáze a 179 v druhom kole).

Environmentálny projekt Triedim, triediš, triedime, ktorého pilotnú fázu spustili ešte minulý školský rok v krajských mestách, je určený žiakom prvého až štvrtého ročníka základných škôl. Cieľom je podporiť budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia.

„Nejde nám len o vzdelávanie detí, z vlastnej skúsenosti viem, že čo si deti osvoja obratom naučia aj rodičov. Takže to je dobrá cesta. No len vzdelávanie nestačí,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Projekt sa zameriava na triedenie troch najčastejšie sa vyskytujúcich komodít, ktorými je plast, papier a sklo. Edukáciu v tejto oblasti zabezpečujú informačné tabule a sety na triedenie, ktoré sú umiestnené priamo v triedach.

„Teší nás, že projekt našiel podporu aj v samotných školách, keďže sa doň celkovo prihlásilo 295 škôl, čo predstavuje približne tri tisícky tried,“ doplnil generálny riaditeľ SAŽP Matej Ovčiarka.

„Naša škola stojí na troch základných pilieroch – jazyky, šport a ekológia. Preto u nás funguje napríklad aj ekologický krúžok a praktizujeme triedený zber. Taktiež sme získali medzinárodný certifikát Zelená škola, pričom veríme, že ho obhájime aj v budúcnosti,“ uviedol riaditeľ školy Miloš Marko.

Minister Sólymos na záver pripomenul, že vzdelávanie je len jedným z pilierov boja proti skládkam na Slovensku. Envirorezort intenzívne mení celú odpadovú politiku tak, aby sa oplatilo triediť a recyklovať. Už dnes za vytriedený komunálny odpad obce neplatia. A čím viac sa vytriedi, tým menej ostáva zmesového odpadu. Ministerstvo v súčasnosti pripravuje aj ďalší krok a to zvýšiť poplatky za skládkovanie. Práve tým sa ešte zvýši motivácia obcí triediť a znižovať množstvo odpadu, ktoré sa ukladá na skládky.