hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo podporí vodozádržné opatrenia v mestách, vrátane mokradí, výzvou za 17 mil. eur

 

Dnes si pripomíname Svetový deň mokradí

Znižujú riziko záplav, filtrujú škodlivé látky z vody, zlepšujú kvalitu ovzdušia, poskytujú priestor na rekreáciu. Dnes si pripomíname Svetový deň mokradí. Tohtoročná hlavná téma – „Mokrade pre udržateľnú budúcnosť miest“poukazuje na dôležitú a nenahraditeľnú úlohu mokradí v našich obciach a mestách.

Envirorezort si Svetový deň mokradí pripomenie množstvom aktivít, ktorých cieľom je informovať verejnosť o význame existencie mokradí v prírode a o dôležitosti ich ochrany. Slovenská agentúra životného prostredia, Stredisko environmentálnej výchovy Dropie a Združenie milovníkov vtáctva a prírody v Kolárove pripravilo pre školy na 6. februára prezentáciu Čo je to mokraď? a lektorovanú exkurziu v mokradi Dögös. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravuje 9. februára 2018 zážitkový program pre základné a stredné školy pod názvom Mokrade pre život. Národná ZOO Bojnice ako aj Štátna Ochrana Prírody si pripomínajú svetový deň sériou interaktívnych prednášok v priebehu februára.

Ministerstvo životného prostredia zároveň v blízkej budúcnosti plánuje vyhlásiť výzvu na podporu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine. Financované budú projekty zamerané na budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. umelo vytvorené mokrade, dažďové záhrady, zberné jazierka. Na projekty bude určených celkovo 17 mil. eur.

Práve význam mestských mokradí, teda trvalo alebo sezónne zaplavených území, sa neustále zvyšuje. No ich rozloha postupne ubúda. Za tento trend sú zodpovedné najmä čoraz väčšie územné nároky rapídne rastúcich miest, kde už dnes žijú viac ako 4 miliardy ľudí. Pričom do roku 2050 bude podľa odhadov žiť v mestách až 66 percent populácie. Ľudia sa do miest sťahujú za lepšími pracovnými príležitosťami, ktoré sa vytvárajú niekedy práve na úkor dobrých životných podmienok. Mokrade sú často považované za bezcenné územia. Opak je však pravdou. Táto nepriaznivá tendencia sa dá zvrátiť zahrnutím mokradí do trvalo udržateľného územného plánovania a rozvoja miest. Celkové vnímanie mokradí je možné zmeniť zapojením miestneho obyvateľstva do manažmentu mokradí či výchovou a vzdelávaním.