hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia Ministerstva životného prostredia SR na medializované informácie v súvislosti s policajnou akciou na Okresnom úrade Bratislava

V súvislosti s policajnou raziou na Okresnom úrade Bratislava a následnými krokmi v trestnoprávnej rovine chce Ministerstvo životného prostredia SR zdôrazniť, že sa dištancuje od konania zamestnancov úradu, ktorých sa kroky orgánov činných v trestnom konaní týkajú. Rezort vždy stál na strane zákona a zákonných postupov. Zároveň chce dodať, že ktokoľvek kto porušuje zákon, musí niesť za svoje konanie aj zodpovednosť. Ministerstvo životného prostredia SR zároveň odmieta zaťahovanie predstaviteľov rezortu do konania osôb podozrivých z trestnej činnosti, ktoré vyplýva z reportáže pod názvom „Obvinený sponzor strany“ v Televíznych novinách TV Markíza 13.8.2018.

Rezort životného prostredia chce zároveň zdôrazniť, že s príslušným odborom starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade Bratislava ministerstvo komunikuje na úrovni metodického a odborného usmerňovania, príp. na požiadanie odboru v prípade potreby odborných konzultácií. Vplyv na vydávanie rozhodnutí Okresného úradu Bratislava nemá rezort životného prostredia žiadny.

Čo sa týka vzťahu vedúcej odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade Bratislava k ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi, považuje envirorezort za potrebné zdôrazniť, že ju minister predtým ako sa stala vedúcou daného odboru, nepoznal. Prišiel s ňou do pracovného kontaktu až potom, ako sa stala vedúcou, a to rovnakým spôsobom, akým prišiel do kontaktu s ďalšími vedúcimi odborov starostlivosti o životné prostredie.

V súvislosti s medializovanými informáciami o daroch strane MOST – HÍD, minister László Sólymos vie o tom, že spomínaný Tomáš W. venoval ešte v roku 2009 strane dar. Minister s ním však neudržuje žiadny kontakt ani ako minister, ani ako súkromná osoba. Rovnako nemá žiadne vedomosti o jeho činnosti. Tento pán nemá na ministerstvo životného prostredia žiadny kontakt.