hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda schválila ďalší krok v boji proti skládkam

K efektívnejšiemu prístupu sa vláda zaviazala aj pri ochrane ovzdušia

Uzatváranie skládok odpadov dostane jasnejšie pravidlá. Envirorezort dnes na vláde predložil novú legislatívu, ktorá posilní kompetencie štátu a odstráni problémy vyplývajúce z praxe. Zároveň zavádza novú možnosť uložiť pokutu až do 150 000 eur ak prevádzkovateľ nerešpektuje výzvu Slovenskej inšpekcie životného prostredia a nepodá žiadosť o adekvátne povolenie. Vláda dala zelenú aj novele zákona o ovzduší, ktorej cieľom je znižovať emisie znečisťujúcich látok.

„Na ministerstve berieme boj proti skládkam veľmi vážne. Preto meníme odpadovú politiku, tak aby sa oplatilo triediť a recyklovať, plánujeme zvyšovať skládkovné a zároveň podľa súčasného nastavenia nové skládky na takzvanej zelenej lúke už na Slovensku vznikať nebudú. Touto novelou zas odstraňujeme bariéry pri uzatváraní a rekultivácii skládok,“ vyhlásil László Sólymos

Vláda dnes schválila novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Nová legislatíva reaguje na skúsenosti pri uzatváraní skládok odpadu alebo ich častí, kde envirorezort ťahá za kratší koniec. Reaguje napríklad na reálne situácie, keď niektorí prevádzkovatelia skládok síce odpad ďalej nenavážajú, no neplnia si povinnosť na vlastné náklady skládku definitívne uzavrieť a rekultivovať. Pričom ako dôvod prevádzkovatelia uvádzajú, že nemajú vysporiadané vlastnícke práva k pozemkom pod skládkou. Novela zavádza mechanizmus ako skládku uzavrieť a rekultivovať aj napriek tejto prekážke.

Legislatíva zároveň uvádza nový správny delikt. V prípade, že prevádzkovateľ skládky nepodá žiadosť o integrované povolenie ani napriek výzve Slovenskej inšpekcie životného prostredia, hrozí mu pokuta až do výšky 150 tisíc eur. Práve integrované povolenie zaisťuje všestranné posúdenie vplyvov na celé životné prostredie. Teda berú sa do úvahy vplyvy nielen na pôdu, ale aj vodu, ovzdušie či ďalšie oblasti.

Novela zákona o ovzduší stanovuje redukčné záväzky znižovania emisií pre oxid siričitý, oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické látky, amoniak a jemné prachové častice PM2,5. Redukčné záväzky sú ustanovené v dvoch etapách: pre obdobie od roku 2020 a od roku 2030. Podľa európskej smernice o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie sa majú od roku 2030 uplatňovať redukčné záväzky pre oxid siričitý o 82 % v porovnaní s rokom 2005. Pre oxidy dusíka je to -50 %, pre nemetánové prchavé organické látky -32 %, pre amoniak -30 % a pre jemné tuhé častice -49 %.