hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štúrovo sa dočkalo účinnejšej protipovodňovej ochrany

Protipovodňová línia v Štúrove prešla zásadnou opravou. Po novom tak dokáže čeliť aj storočnej vode. Vynovenú hrádzu dnes navštívil minister životného prostredia László Sólymos.

„Bezpečnosť obyvateľov pred veľkou vodou považujem za jednu z najdôležitejších úloh ministra životného prostredia. Aj pred piatimi rokmi sme priamo tu v Štúrove mohli vidieť ako sa takmer z hodiny na hodinu dokáže situácia prudko zmeniť. Som preto rád, že sa podarilo protipovodňovú líniu po dlhých rokoch opraviť,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos.

Šéf envirorezortu tým narážal na skutočnosť, že sypaná hrádza bola vybudovaná pred viac ako päťdesiatimi rokmi. Pričom viackrát bola skúšaná veľkou vodou. Naposledy v roku 2013, kedy dosiahli vodné stavy a kulminačné prietoky na celom slovenskom úseku Dunaja historicky najvyššie hodnoty.

Opravou prešla protipovodňová línia od mosta Márie Valérie smerom na sever až k sútoku s riekou Hron. Slovenská vodohospodársky podnik, rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR, postupne očistil vrchnú časť hrádze a vykopala hlinitý, tesniaci a štrkový materiál.

Do pripravených výkopov vodohospodári vložili ochrannú tesniacu fóliu, tak aby bola uložená do hĺbky 0,5 m pod úroveň koruny hrádze kvôli zamŕzaniu, no zároveň nad úroveň storočnej vody. Na záver korunu hrádze zasypali jemným zhutneným štrkopieskom a zatrávnili ju. Práce na opravách začali v októbri minulého roka a vyžiadali si investíciu vo výške takmer 169 000 eur.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo ukončiť opravu ochrannej hrádze pri Štúrove a zvýšiť tak bezpečnosť občanov, ktorí tu žijú,“ povedal Ing. Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava Slovenského vodohospodárskeho podniku.