hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štátny tajomník Norbert Kurilla navštívil veľtrh Coneco

Envirorezort už tradične prezentuje svoju činnosť na veľtrhu moderného stavebníctva Coneco
Ministerstvo životného prostredia SR predstavuje na výstave CONECO – RACIOENERGIA – VODA činnosť rezortu a jeho organizácií. Súčasťou veľtrhu je aj odborná konferencia s názvom H2ODNOTA JE VODA. Odborníci z viacerých oblastí diskutovali o fenoméne sucha a ako jeho dopadom možno na Slovensku predchádzať.

Vode, ako aj ochrane jej zdrojov, ktorá je zároveň strategickou surovinou štátu, venuje ministerstvo životného prostredia osobitnú pozornosť. „Voda je často vnímaná ako niečo samozrejmé, bežné a obyčajné. Uvedomiť si hodnotu vody, situáciu s vodou v celosvetovom meradle je výzvou pre nás všetkých,“ povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla. Podľa jeho slov práve fenomén sucha je oblasť, ktorá si vyžaduje nadrezortný prístup.

Konferencia H2ODNOTA JE VODA nadväzuje naAkčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody - H2ODNOTA JE VODA. Práve ten v marci tohto roka schválila vláda SR. Akčný plán obsahuje konkrétne kroky ako bojovať s dôsledkami sucha a nedostatkom vody na Slovensku. Zameriava sa na preventívne, ale aj krízové a operatívne opatrenia. Financované majú byť najmä z európskych fondov a Environmentálneho fondu. Realizáciu týchto opatrení považuje ministerstvo za prvý krok v riešení problematiky sucha a nedostatku vody na Slovensku.

Preventívne opatrenia sú zamerané na zadržiavanie vody v krajine. Envirorezort plánuje najmä znásobiť úsilie v realizácii zelených opatrení, ktoré sú v súčasnosti nedostatočne využívané. Tie predstavujú napríklad obnovu priaznivého stavu mokradí, brehových porastov, obnovu poškodených ekosystémov či výsadbu remízok.

V mestách a obciach podporuje akčný plán opatrenia na zachytávanie a infiltráciu zrážkovej vody za pomoci prírode blízkych opatrení, ako aj prostredníctvom prvkov technického charakteru. Od jednoduchých opatrení ako je výsadba vegetácie, zachytávanie dažďových vôd formou zberných jazierok alebo sudov, cez náročnejšie ako dažďové záhrady, vegetačné steny či podzemné retenčné zásobníky na využívanie zrážkovej vody. A práve na zadržiavanie zrážkovej vody v urbanizovanej krajine plánuje v najbližšom období ministerstvo vyhlásiť novú výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Z európskych fondov má ísť na tento účel 17 mil. eur.

Fenomén sucha, ako jeden z prejavov zmeny klímy, sa podľa odhadov týka 17 % územia Európy. Proaktívnym prístupom chce enviroreort prispieť k zodpovedným a efektívnym riešeniam. Práve tie sú súčasťou kľúčového dokumentu, na ktorom začali ešte v apríli 2017 pracovať odborníci envirorezortu ako aj iných rezortov či akademickej obce.