hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rezort životného prostredia bude sanovať nové štyri environmentálne záťaže

Vláda zároveň rozhodla, že sanáciu kasární Mokraď zabezpečí ministerstvo obrany

Vláda SR na dnešnom rokovaní rozhodla, že ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu štyroch nových environmentálnych záťaží. Konkrétne sa jedná o lokality v bratislavskom Ružinove (Prístav), Kysuckom Novom Meste (NN Slovakia), kalové pole v Zubrohlave (ZŤS Námestovo) a bývalé kasárne v Kežmarku. Vláda zároveň rozhodla, že o sanáciu bývalej vojenskej základne v Jamníku (kasárne Mokraď) sa postará rezort obrany. Na odstránenie všetkých piatich záťaží sa využijú peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde je na tento účel vyčlenených 180 miliónov eur.

Výška finančných nákladov, ktoré budú vynaložené na realizáciu sanácií environmentálnych záťaží, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód na jednotlivých lokalitách. Rezorty životného prostredia a obrany sú povinné do jedného roka predložiť na schválenie plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže Okresnému úradu v sídle kraja.

„Stále pred sebou tlačíme neželané dedičstvo minulosti. Odstraňovanie takto znečistených území patrí medzi naše priority. A v tejto oblasti vyvíjame maximálne úsilie, v ktorom budeme naďalej pokračovať,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

V prípade environmentálnych záťaží ide najmä o územia kontaminované priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou. Jednou z nich je aj bývalá skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa, za likvidáciu ktorej koncom minulého roka prevzal rezort životného prostredia zodpovednosť. Riešenie skládky vo Vrakuni Sólymos považuje za jednu z priorít rezortu v najbližšom období. „Odstraňovanie environmentálnych záťaží je nevyhnutnou súčasťou nielen ochrany životného prostredia ale ochrany prírody ako takej,“ dodal minister životného prostredia. Na riešení skládky vo Vrakuni envirorezort intenzívne pracuje. Počas letných prázdnin boli z 20 studní v susedstve skládky odobraté vzorky, ktoré vyhodnocuje Výskumný ústav vodného hospodárstva. Pokračuje aj proces verejného obstarávania na sanáciu skládky.

Odbor komunikácie MŽP SR