hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Historicky prvé rokovania slovenských a izraelských envirorezortov ovládli eko-inovácie

Vznikne slovensko-izraelská komisie pre spoluprácu v oblasti životného prostredia

Eko-inovácie vo vodnom hospodárstve a opatrenia na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy, najmä v oblasti sucha, boli hlavnými témami bilaterálneho rokovania štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Norberta Kurillu s izraelským ministrom životného prostredia Il Zeevom Elkinom a ministrom hospodárstva Eli Cohen.
V utorok sa v rámci oficiálnej návštevy Izraelskej republiky, delegácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vedená štátnym tajomníkom Norbertom Kurillom, zúčastnila bilaterálnych rokovaní s ministrom životného prostredia štátu Izrael Il Zeevom Elkinom a ministrom hospodárstva Eli Cohenom.
Témou vôbec historicky prvých politických rozhovorov partnerov v oblasti životného prostredia bola budúca spolupráca medzi Slovenskou republikou a Izraelom založená na využívaní inovatívnych technológii a postupov v oblasti manažmentu vôd, ochrany vodných zdrojov s dôrazom na sucho a nedostatok vody, ako aj opätovného využívania vôd. Prerokované boli aj ďalšie témy spolupráce, medzi ktoré patrí oblasť zmeny klímy a implementácie Parížskej dohody.
Základom pre úspešnú bilaterálnu spoluprácu bude vytvorenie spoločnej slovensko-izraelskej komisie pre spoluprácu v oblasti životného prostredia a plánovaná návšteva ministra životného prostredia na Slovensku začiatkom roka 2018.
"Prispôsobovanie sa zmene klímy a efektívne opatrenia v oblasti predchádzania a manažmentu sucha a nedostatku vody sú prioritou rezortu životného prostredia. Je absolútne kľúčové zdieľať najlepšie praktiky, vymeniť si skúsenosti a hľadať inovatívne riešenia ako predchádzať a manažovať sucho v podmienkach SR" povedal štátny tajomník Kurilla."
Bilaterálne rozhovory sa uskutočnili na okraj prebiehajúcej prestížnej svetovej výstavy "Watec 2017"', ktorá sa koná v Tel Avive v dňoch 12.-14.9.2017. Štátny tajomník sa počas konferencie stretol so zástupcami inovatívnych izraelských firiem, ktoré prejavili záujem rozširovať svoje aktivity na Slovensku. Na výstave sa prezentujú rôzne prístupy oblasti vodného hospodárstva, eko-inovácii a nových technológii, napr. z oblasti čistenia odpadových vôd a inteligentných environmentálnych riešení.

Odbor komunikácie MŽP SR