hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort podporuje udržateľný turizmus a využitie značky UNESCO

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla dnes prijal historicky prvú návštevu riaditeľky Centra svetového dedičstva UNESCO

Pokračovať v úspešnej spolupráci pri propagovaní značky UNESCO, ktorá má posilniť ekonomický rast v menej rozvinutých regiónoch Slovenska a realizovať program Svetové dedičstvo a udržateľný cestovných ruch. Aj o tom dnes rokoval štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla s riaditeľkou Centra svetového dedičstva UNESCO Dr. Mechtildou Rössler.

„Cestovný ruch je najvýznamnejším spojením medzi ochranou prírodného dedičstva a udržateľným rozvojom. Správnym manažmentom môže turizmus prispieť k rozvoju a ochrane prírodného dedičstva a životného prostredia,“ povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.

Práve Poľana, ktorej symbolom sú malebné polia a pretrvávajúce tradície, je modelovou ukážkou tradičného obhospodarovania lesov, kde ochrana prírody ide ruka v ruke s rozvojom cestovného ruchu. Toto jedinečné miesto navštívi v utorok, 19. septembra zástupkyňa UNESCO Mechtilda Rössler spoločne s riaditeľkou Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana – Vladimírou Fabriciusovou, ktorá v júni tohto roka získala prestížnu medzinárodnú cenu Michela Batissa. UNESCO ju udeľuje najlepším svetovým manažérom chránených území.

Šéfka Centra svetového dedičstva UNESCO sa zúčastní otvorenej diskusie, kde sa stretne s predstaviteľmi súkromného sektora, miestnymi podnikateľmi, zástupcami akademickej obce a odborníkmi rezortov životného prostredia, zahraničných vecí a kultúry. Cieľom je hľadať riešenia podpory využitia značky UNESCO v kombinácii s ochranou prírodného bohatstva a turizmom.

Spolupráca s predstaviteľmi UNESCO je pre rezort životného prostredia dôležitá. Podporu trvalo udržateľnému cestovnému ruchu vyjadrili politický predstavitelia Slovenska už v máji 2016 počas návštevy generálnej riaditeľky UNESCO Iriny Bokovovej. Túto dôležitosť zdôraznila aj bardejovská konferencia v máji tohto roku o podpore turizmu a ekonomického rozvoja prostredníctvom využitia značky UNESCO. „Slovensko má veľký potenciál efektívnejšie zhodnocovať význam lokalít zapísaných do zoznamu svetového dedičstva,“ doplnil štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla.

Na zozname svetového dedičstva UNESCO figuruje 1073 pamiatok zo 167 krajín sveta. Z toho 54 je na zozname pamiatok v ohrození, 832 kultúrnych pamiatok, 206 prírodných a 35 zmiešaných. Slovensko je zmluvnou stranou Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva od roku 1993 a do zoznamu UNESCO doposiaľ zapísalo 7 pamiatok, z toho 5 kultúrnych a 2 prírodné. Konkrétne ide o Banskú Štiavnicu a technické pamiatky okolia, Levoču, Spišský hrad a pamiatky okolia, rezerváciu ľudovej architektúry Vlkolínec, historické jadro mesta Bardejov, drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka, staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy a jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu. Súčasťou svetovej siete biosférických rezervácií UNESCO sú aj 4 lokality Slovenska, Patrí sem Biosférická rezervácia Slovenský kras, Poľana, Východné Karpaty a Tatry.