hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla podporil zmeny v Karpatskom dohovore

V dňoch 10.-12.októbra sa v maďarskom meste Lillafűred konalo 5. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, tzv. Karpatský dohovor.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla sa v štvrtok zúčastnil stretnutia najvyšších predstaviteľov rezortov, tzv. high level segmentu. Hlavnou témou stretnutia bolo prijímanie nových dokumentov Karpatského dohovoru, napríklad článku o zmene klímy do Karpatského dohovoru.

Štátny tajomník aktívne vystúpil v panelovej diskusii na tému budúcnosti Karpát, kde zdôraznil potrebu prijímaní opatrení reagujúcich na klimatické zmeny a ich vplyvu na cestovný ruch v karpatskom regióne.

Zároveň upozornil na výzvy budovania udržateľnej infraštruktúry v oblasti dopravy, potreby zachovania odolných ekosystémov, využívania vzdelávania a potrebu využívania nástrojov obehovej ekonomiky pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja karpatského regiónu.

Nasledujúce tri roky bude predsedajúcou krajinou Karpatského dohovoru Maďarsko, ktoré si za prioritu určilo rozvoj vidieka a poľnohospodárstva, kultúrne dedičstvo, klimatické zmeny, bezpečnosť v životnom prostredí a s tým súvisiaca potreba vzdelávania.