hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pracovné stretnutie slovenských a českých inšpektorov životného prostredia

Dlhodobá vzájomná spolupráca spája kontrolórov zo Slovenskej a Česka

Výmena skúseností pre účinnejšie kontroly a ešte lepšia vzájomná spolupráca. Slovenskí inšpektori životného prostredia sa dnes stretli v Bratislave so svojimi českými kolegami. Navzájom prezentovali prípadové štúdie za posledné obdobie v oblasti kontrol biologickej bezpečnosti, ochrany prírody a krajiny, ovzdušia, vôd či odpadového hospodárstva.

„Efektívne uplatňovanie a rešpektovanie envirozákonov sú alfou a omegou kvalitnejšieho životného prostredia. Cezhraničné skúsenosti sú jedným z pilierov. Druhý predstavujú kompetencie, o ktoré sa naši inšpektori môžu reálne oprieť,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali v minulom roku 3 397 kontrol. „Počas výkonu kontrol sa neraz stretávame s problémami rôzneho charakteru. Vždy je dôležité ich presné pomenovanie a prijatie zodpovedajúceho riešenia, ktoré napomáha zvyšovať kvalitu kontrolnej činnosti a tým aj presadzovať riadne dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov,“ doplnila hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva Jarmila Ďurďovičová.

Porušenie právnych predpisov zistili inšpektori v 770 prípadoch, teda zhruba pri každej štvrtej kontrole. Za porušenie právnych predpisov uložili inšpektori 595 pokút v celkovej výške viac ako jeden milión eur a 192 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Všetky uložené pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vrátia do oblasti životného prostredia formou podpory zelených projektov.