hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ENVIROREKORDOM rezort životného prostredia prinavrátil stromy do krajiny

Medzinárodný deň stromov sa v envirorezorte niesol v znamení pokusu vytvoriť slovenský rekord vo výsadbe stromov

Stovky zamestnancov rezortu životného prostredia – Slovenskej agentúry životného prostredia, Štátnej ochrany prírody SR a dobrovoľníkov vysadili stromy na území Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky. Podujatia sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla. Celkovo sa podarilo vysadiť 951 pôvodných druhov drevín Dolného Žitného ostrova popri poľných cestách v obciach Čalovec, Lipové, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove a Brestovec sa. Tým bol vytvorený slovenský rekord vo výsadbe stromov na nelesných plochách.

„Stromy majú v celom ekosystéme svoje nezastupiteľné miesto. Som preto rád, že sa nám v spolupráci s dobrovoľníkmi a tretím sektorom darí aj takýmto spôsobom pomáhať prírode a životnému prostrediu,“ povedal štátny tajomník Norbert Kurilla.

Lesnatosť katastrálnych území v CHVÚ Ostrovné Lúky je len okolo 2 až 5 %, pričom priemerná lesnatosť SR je 41 %. Dobrovoľníci počas dnešnej akcie vysadili najmä lipy, javory, duby, topole a pôvodné ovocné druhy, pretože v tejto poľnohospodárskej krajine chýbajú. Práve stromy majú nenahraditeľnú funkciu v ochrane pôdy pred veternou eróziou, vplyv na hospodárenie s vodou v krajine, ale aj na mikroklímu znižovaním výparu z pôdy a zvyšovaním vlhkosti, zachytávajú prach a alergény. Majú vplyv aj na prúdenie a smer vetra. Zachovávajú rozmanitosť života v krajine a poskytujú priaznivé podmienky pre život nad aj pod povrchom pôdy.

Aktivitu pripravilo Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie spoločne s partnerom Bratislavským regionálnym ochranárskym združením v rámci projektu Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.

Odbor komunikácie MŽP SR