hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Desiatky miliónov eur poputujú do opatrení proti suchu na Slovensku

Envirorezort predstavil prvú verziu programu HODNOTA JE VODA

- Program HODNOTA JE VODA, riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, obsahuje konkrétne kroky ako bojovať s dôsledkami sucha na Slovensku
- Predstavuje materiál, ktorý spája do jedného celku opatrenia vo viacerých oblastiach a sektoroch. Od životného prostredia, cez lesohopodárstvo, poľnohospodárstvo, až po kroky v mestách a obciach
- Pre viaceré opatrenia už envirorezort pripravil zdroje financovania vo výške až 70 miliónov eur

Fenomén sucha sa podľa odhadov týka 17 % územia Európy a nevyhýba sa ani Slovensku. Toto leto sa o tom mohli presvedčiť napríklad obyvatelia niektorých lokalít na Záhorí alebo juhu krajiny. A prejavy sucha na Slovensku budú v budúcnosti ďalej narastať. Ministerstvo životného prostredia preto dnes predstavilo prvý návrh programu H₂ODNOTA JE VODA. Program konkrétnymi opatreniami dokáže predchádzať dôsledkom sucha na obyvateľov, na ekonomiku regiónov či na samotnú prírodu. Zároveň na viaceré opatrenia vymedzilo 70 miliónov eur z eurofondov a zdrojov Environmentálneho fondu.

„Slovensko dnes nečelí dôsledkom sucha v takej miere ako iné európske krajiny. No to neznamená, že sucho u nás nie je témou, ktorou sa nemusíme zaoberať. Práve naopak. Investície do predchádzania problému sú vždy zodpovednejšie, lacnejšie a efektívnejšie ako dodatočné odstraňovanie dôsledkov,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

„Priemerná ročná teplota vzduchu na Slovensku vzrástla v období od 1991 – 2014 až o 1 °C v porovnaní s obdobím 1961 – 1990. To zvýšilo nároky na vodu. Sucho tak môže zasiahnuť ktorúkoľvek oblasť Slovenska,“ pripája sa Lívia Labudová, klimatologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Doterajší prístup k problematike sucha na Slovensku mal jedno zásadné úskalie. Dostatočne sa neprepájali aktivity v jednotlivých odvetviach. Činnosti v krajine nenadväzovali na opatrenia v mestách a obciach či poľnohospodárstve. Práve to má zmeniť program H₂ODNOTA JE VODA. Na jeho prvej verzii sa tak podieľali odborníci, vedci a akademici s rôznymi zameraniami.

„Sucho je bez diskusie prierezová problematika a doteraz nám chýbal materiál, ktorý by dostatočne zohľadňoval medzisektorálne aspekty,“ podčiarkol Norbert Kurilla, štátny tajomník ministerstva životného prostredia.

Na programe sa začalo pracovať v apríli 2017. Okrem analytickej časti obsahuje aj konkrétne opatrenia. Ich realizácia si opatrenia vyžiadajú sumu presahujúcu 100 miliónov eur. Potrebné financie budú čerpané z eurofondov či Environmentálneho fondu. Len ministerstvo životného prostredia už vyhlásilo či do konca roka vyhlási výzvy v hodnote 70 miliónov eur.

Pri riekach plánuje envirorezort znásobiť úsilie pri takzvaných zelených opatreniach. Tie predstavujú napríklad obnovy mokradí, brehových porastov či zalesňovanie brehov.

Už dnes je otvorená výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia na 50 miliónov eur. Financie možno čerpať na budovanie lesných porastov, ktoré budú držať vodu, na vybudovanie ďalšieho kanálu popri rieke a podobné opatrenia.

Zároveň sa envirorezort chce sústrediť na čistenie sedimentov v riekach, čím sa zvyšuje schopnosť tokov zadržiavať vodu.
V mestách a obciach zelený rezort plánuje naďalej podporovať opatrenia na zachytávanie dažďovej vody. Od jednoduchých opatrení ako sú sudy, jazierka či rybníky. Cez náročnejšie ako sú zelené strechy.
Na vodozádržné opatrenia v obciach a mestách pripravuje výzvu vo výške 17 miliónov eur. Napríklad na podporu zelených striech. Výzva bude vyhlásená do konca tohto roka. Rovnako rezort v tejto oblasti ráta aj s financiami z Environmentálneho fondu.
Zvláštnu kapitolu predstavujú betónové plochy. Napríklad pri rekonštrukciách a výstavbe parkovísk chce rezort prostredníctvom obcí dosiahnuť, aby sa preferovala takzvaná zatrávňovacia dlažba, ktorá síce spevní plochu, no umožňuje priesak dažďovej vody.
V poľnohospodárstve program H₂ODNOTA JE VODA považuje za potrebné obnoviť 510 kilometrov závlahových kanálov a celkovo modernizovať závlahový systém na Slovensku.
V lesohospodárstve program odporúča zaoberať sa zložením lesov. Aby vedeli odolávať suchu, stabilizovali svahy, upravovali prietoky pri dažďoch.

Fakt box 1:

- Až 17 % územia Európy je postihnutých nedostatkom vody.
- 100 miliárd eur predstavujú náklady na škody spôsobené suchom v Európe za posledných 30 rokov.
- O 2 až 4 °C by sa mala do polovice 21. storočia zvyšovať priemerná teplota vzduchu v porovnaní s priemermi rokov 1951 až 1980.
- Výrazné až extrémne sucho v roku 2015 zasiahlo takmer celé Slovensko.

Fakt box 2:

Na príprave programu H₂ODNOTA JE VODA sa zúčastňovali odborníci z envirorezortu, agrorezortu, GWP Central and Eastern Europe, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Výskumného ústavu vodného hospodárstva.