hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zastavenie ťažby a rozvoj ekoturizmu predstavujú recept na najefektívnejšiu ochranu Karpatských bukových pralesov a ich zachovanie pre budúce generácie

Vláda schválila komplexný návrh opatrení s cieľom zabezpečiť účinnejšiu ochranu jedinečných bukových pralesov na východnom Slovensku. Tie patria už desať rokov medzi lokality svetového dedičstva UNESCO

Slovensko pokračuje v úsilí zaistiť čo najdôslednejšiu ochranu takzvaných Karpatských bukových pralesov. Tie vytvárajú reťaz ostrovov pôvodného lesa, ktorý rástol tisícky rokov.Celá lokalita pozostáva zo 78 komponentov, vrátane 4 slovenských, ktoré sa nachádzajú na území 12 európskych štátov. Vláda dnes schválila komplexný návrh opatrení ako slovenskú lokalitu ochrániť pred ťažbou. Zároveň predstavila možnosti ako zaistiť v lokalite rozvoj ekoturizmu a alternatívnych zdrojov príjmov, ktoré by nahradili sociálno-ekonomické dopady zastavenia ťažby dreva.

„Považujem za viac ako dôležité zachovať lokalitu v maximálnej možnej miere a v maximálnom možnom rozsahu. Samotná značka UNESCO len podčiarkuje, ako je naše úsilie dôležité,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos. Podľa jeho slov ideálnym riešením je vyhlásenie bezzásahových zón v najcennejších územiach na rozlohe minimálne 5700 hektárov

Schválený materiál predstavuje výsledok práce širokej medzirezortnej skupiny a na vládu ho spoločne predložili ministerstvo životného prostredia, agrorezort a rezort zahraničných vecí. Z dokumentu vyplývajú viaceré povinnosti. Hlavnou prioritou je do konca roka 2017 jasne stanoviť hranice lokality. Zároveň je nevyhnutné v čo najkratšej dobe legislatívne zabezpečiť ochranu územia pred ťažbou. Do tretice materiál plánuje vyčleniť finančné prostriedky na posilnenie rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu a podporiť rozvoj alternatívnych zdrojov príjmu v regióne.

Rozvoj ekoturizmu a ďalších zdrojov príjmu v regióne umožňuje práve medzinárodne známa a rešpektovaná značka UNESCO. Už budúci týždeň začne, priamo v regióne, séria workshopov, seminárov a konzultácií zameraných na využitie značky pre budovanie trvalo udržateľného cestovného ruchu v regióne. „Dôležitá preto bude spolupráca s ostatnými rezortmi, najmä s rezortom dopravy, pod ktorý patrí agenda podpory cestovného ruchu, agrorezortom a v neposlednom rade aj efektívna spolupráca verejného a súkromného sektora,“ pokračuje László Sólymos.

Ministerstvo životného prostredia už v minulosti spravilo viacero krokov na ochranu Karpatských bukových pralesov. V máji tohto roka envirorezort zorganizoval medzinárodnú konferenciu v Bardejove, ktorej nosnou témou bol práve potenciál značky UNESCO pre rozvoj ekoturizmu. Významný posun predstavovalo aj schválenie Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017-2026, ktorýschválila vláda v júli 2016. A minulý rok nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch, ktorá je súčasťou Karpatských bukových pralesov.

Lokalita s pôvodným názvom Karpatské bukové pralesy bola zapísaná na Zoznam svetového dedičstva UNESCO v roku 2007 ako ukážka zvyškov vzácnych pralesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny. V júli 2017 došlo k rozšíreniu tejto lokality o vzácne územia ďalších krajín Európy. Jej oficiálny názov je v súčasnosti Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.