hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Bratislave sa v dňoch 6.-7.novembra 2017 uskutoční konferencia so zameraním na obehovú ekonomiku v automobilovom priemysle - Driving Towards Circularity

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci Organizáciou spojených národov pre priemyselný rozvoj, Ministerstvom hospodárstva SR, Združením automobilového priemyslu a s podporou holandského a  nórskeho veľvyslanectva na Slovensku usporiada v dňoch 6.-7.11.2017 odbornú konferenciu Driving towards Circularity – Na ceste smerom k obehovej ekonomike. Hlavným cieľom konferencie, ktorá sa uskutoční v hoteli Sheraton v Bratislave, je diskusia o konkrétnych opatreniach podporujúcich prechod na obehovú ekonomiku v automobilovom priemysle.

Slovensko a región strednej a východnej Európy sú jedným z najväčších centier automobilového priemyslu v Európe. Diskusia s automobilovým priemyslom preto poskytuje jedinečnú príležitosť pre efektívnejšie využívanie zdrojov a zníženie dopadov na životné prostredie. Je preto potrebné, aby si krajiny uvedomovali svoj podiel zodpovednosti na stave životného prostredia. Prítomnosť viac ako 160 účastníkov a prednášajúcich z 15 krajín potvrdzuje záujem o aktívne hľadanie riešení ako podporiť transformáciu smerom k obehovému hospodárstvu. Konferencia bude zameraná aj na vytvorenie platformy pre budovanie nových partnerstiev medzi podnikmi, na výmenu nápadov a inovatívnych postupov.

Obehová ekonomika podporuje racionálne využívanie prírodných zdrojov. Pre krajiny strednej a východnej Európy, ktoré disponujú obmedzenými prírodnými zdrojmi predstavuje dôležitý výrobný sektor, vďaka ktorému vracia do obehu už vyprodukované výrobky, ktoré by za iných okolností končili na skládkach alebo spaľovniach bez ďalšieho využitia. „Konferenciou zameranou na obehovú ekonomiku v automobilovom priemysle pokračujeme v Bratislavskom procese pre zelené hospodárstvo, ktorý sme iniciovali počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v druhej polovici minulého roka,“ hovorí minister životného prostredia SR László Sólymos.
Podľa Sólymosa je dôležité, aby výrobné spoločnosti, ktoré už v praxi aplikujú prvky obehovej ekonomiky, sprostredkovávali svoje skúsenosti s týmto inovatívnym spôsobom výroby. Minister ďalej dodal, že práve v automobilovom priemysle, ktorý je hnacou silou slovenskej ekonomiky existuje veľký priestor pre šetrnejšie zaobchádzanie s obmedzenými prírodnými zdrojmi a pre zavádzanie nových inovatívnych prístupov pri výrobe áut a komponentov.
Na konferencii vystúpi viac ako 45 rečníkov z prostredia automobilového výrobného a dodávateľského reťazca, ku ktorým sa pridajú zástupcovia Európskej únie, finančného sektora, Svetového ekonomického fóra, Organizácie spojených národov pre priemyselný rozvoj a účastníci z Českej republiky, Slovinska, Rumunska, Holandska, Nórska, Fínska, Francúzska, Nemecka a samozrejme zo Slovenska.
V úvode konferencie bude zároveň predstavená spoločná štúdia OECD a Inštitútu environmentálnej politiky pod názvom Making Slovakia a more resource efficient economy, ktorá je zameraná na efektívnejšie využívanie zdrojov slovenskej ekonomiky. Konferencia Driving towards Circularity sa uskutoční v dňoch 6. 11. od 13:00 do 7.11.2017 do 17:30 hod. v hoteli Sheraton na Pribinovej 12 v Bratislave (www.t2ge.eu)