hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štátny tajomník Norbert Kurilla: Našim cieľom je zvýšiť materiálovú efektivitu hospodárstva

Podľa Kurillu by mal byť cieľom Slovenska postupný prechod na udržateľnejší a environmentálne menej škodlivý model ekonomiky

Slovensko v materiálovej efektivite zaostáva za priemerom Európskej únie. To je jeden z hlavných záverov spoločnej štúdie, ktorú vypracoval Inštitút environmenálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia SR v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Zo záverov vyplýva, že ak by bola ekonomika Slovenska schopná produkovať „viac“ pri menšej spotrebe materiálov, pomohli by sme životnému prostrediu a znížili tak aj závislosť na dovoze surovín. Výsledky štúdie sú predmetom diskusie na medzinárodnej konferencii Driving towards Circularity zameranej na prechod na obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle, ktorá sa v dňoch 6.-7. novembra koná v Bratislave.

„Keďže je slovenská ekonomika závislá na dovoze kľúčových komodít, je nevyhnutné prejsť zo súčasného lineárneho modelu hospodárstva, ktorý je primárne zameraný na spracovávanie surovín na ekologickejší model tzv. obehového hospodárstva,“ povedal na tlačovej konferencii štátny tajomník rezortu životného prostredia Norbert Kurilla. Cesta podľa neho vedie cez opätovné spracovávanie nevyužívaných výrobkov, ktoré sa nebudú zahadzovať, ale vrátia sa naspäť do obehu. „Príliš málo recyklujeme a veľké množstvo odpadu posielame na skládky. A práve časť tohto odpadu by mohla byť opätovne využívaná napríklad na výrobu komponentov v automobilovom priemysle,“ dodal Kurilla. Ako ďalej doplnil, politika rezortu reflektuje aj na závery dnes zverejnenej štúdie, ktorú pripravil Inštitút environmentálnej politiky v spolupráci s OECD. Ako príklad spomenul pozitívne výsledky, ktoré priniesla účinnosť novej odpadovej legislatívy vo forme zvýšenej miery recyklácie. „Rezort životného prostredia pripravil aplikačnú novelu odpadového zákona, ktorú len nedávno schválil parlament a ktorá má pomôcť napredovaniu v oblasti recyklácie. Zároveň pripravujeme zmeny v poplatkoch za skládkovanie odpadu, ktoré majú rovnako motivovať k zvýšenej miere triedenia odpadov a následnej recyklácii,“ zakončil štátny tajomník rezortu životného prostredia.

Podľa riaditeľa Direktoriátu OECD pre životné prostredie Anthonyho Coxa je úlohou vyplývajúcou zo spoločnej štúdie postupné prechádzanie na udržateľnejší a environmentálne menej škodlivý model ekonomiky. „Je to povinnosť nás všetkých, ktorá vyplýva aj zo záväzkov, ku ktorým sa zaviazali krajiny, ktoré pristúpili k Parížskej dohode o zmene klímy,“ vyhlásil Cox. Na zvýhodnenie triedenia Slovensko podľa neho potrebuje zvýšiť poplatky za skládkovanie a zároveň vytvoriť systém, ktorý prináša občanom priamy finančný benefit z triedenia.

Na konferencii zameranej na prechod na obehovú ekonomiku pod názvom Driving towards Circularity sa zúčastní okolo 200 expertov z 15 krajín a počas dvoch dnívystúpi spolu až 45 renomovaných rečníkov z prostredia automobilového výrobného a dodávateľského reťazca, ku ktorým sa pridali zástupcovia Európskej únie, finančného sektora, Svetového ekonomického fóra, Organizácie spojených národov pre priemyselný rozvoj, prichádzajúci z Českej republiky, Slovinska, Rumunska, Holandska, Dánska, Talianska, Nórska, Fínska, Francúzska, Nemecka a samozrejme zo Slovenska. Podľa Stephana Sicarsa, riaditeľa Odboru životného prostredia Organizácie spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO), prináša obehové hospodárstvo vďaka systémovým inováciám ekonomické výhody a progres. „Obehové hospodárstvo zároveň vytvára nové pracovné miesta,“ povedal Sicars s tým, že tento model je zároveň základom pre znižovanie miery využívania prírodných zdrojov, čo má pozitívny vplyv na životné prostredie.

Stiahnite si štúdiu