hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister László Sólymos sa zúčastňuje klimatického samitu v Paríži

ilustračný obrázok

Envirorezort do boja proti klimatickej zmene investuje desiatky miliónov eur

Približne 4-tisíc delegátov a 50 svetových lídrov dnes v Paríži diskutuje o financovaní opatrení na ochranu klímy či záväzkoch k uhlíkovej neutralite. Klimatický samit „Jedna planéta“ zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Slovenskú delegáciu na podujatí vedie minister životného prostredia László Sólymos.

Summit sa koná dva roky po tom, čo sa prijala parížska klimatická dohoda. Tá vstúpila do platnosti minulý rok, čo bolo aj zásluhou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. „Nakoniec osobne som siedmeho októbra minulého roku odniesol ratifikačné listiny za EÚ aj SR do depozitára OSN v New Yorku. Aj to je dôvod, prečo vnímam Parížsku dohodu osobne,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos. Hlavným cieľom Parížskej dohody je udržať celosvetový priemerný nárast teploty v tomto storočí výrazne pod úrovňou 2 stupne Celzia.

Za účelom znižovania emisií envirorezort prijíma rôzne druhy opatrení s cieľom minimalizovať nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.V rámci Environmentálneho fondu rezort za posledné dva roky podporil 42 projektov za zhruba 4,3 mil. eur, ktorých cieľom je ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme. Išlo o podporu výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných alebo obnoviteľných zdrojov.

Prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia rezort podporuje opatrenia na obmedzenie či spomalenie negatívnych dôsledkov klimatickej zmeny. V súčasnosti sú vyhlásené výzvy zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov, naznižovanie energetickej náročnosti v podnikoch, vrátane vypracovania energetických auditov, či rekonštrukciu rozvodov tepla. Celková suma týchto výziev je 290 miliónov eur. V ďalšom roku pokračuje zatepľovanie a zároveň budú vyhlásené výzvy na výstavbu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, zariadení na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v celkovej sume 87,5 miliónov eur.

V októbri rezort predstavil Zelený vzdelávací fond. Ide o inovatívny a dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Od 20. októbra 2017 prijíma fond žiadosti o podporu projektov zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. Rezort získal na túto aktivitu sumu 130 tisíc eur, vrátane prostriedkov súkromného sektora.

Na jeseň rezort prostredníctvom programu H2ODNOTA JE VODA informoval o opatreniachako predchádzať dôsledkom sucha na obyvateľov, na ekonomiku regiónov či na samotnú prírodu. Realizácia opatrení si vyžiada sumu presahujúcu 100 miliónov eur. Potrebné financie budú čerpané aj z eurofondov či Environmentálneho fondu. V mestách a obciach plánuje rezort podporovať opatrenia na zachytávanie dažďovej vody. V lesohospodárstve program odporúča zaoberať sa zložením lesov. Aby vedeli odolávať suchu, stabilizovali svahy, upravovali prietoky pri dažďoch a podobne.

Emisiami sa zelený rezort zaoberal aj pri novele zákona o ovzduší, ktorá platí od 1. decembra tohto roka. Emisie z dopravy je možné riešiť napríklad prostredníctvom nízkoemisných zón. Povolený vjazd do nich budú mať len vozidlá od určitej emisnej triedy. Trvalo udržateľnými riešeniami v doprave, napríklad podporou elektromobility, sa zaoberá envirostratégia, na ktorej príprave ministerstvo pracuje.

Zmeny sa čoskoro dotknú aj stredne veľkých spaľovacích zariadení (napríklad teplárne) pre tie začnú v najbližších rokoch platiť prísnejšie emisné limity.
Prostredníctvom zvýšenia skládkovného plánuje ministerstvo znižovať objem odpadu na skládkach. Najmä biologicky rozložiteľný odpad predstavuje na skládkach pomerne výrazný zdroj emisií.