hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V ochrane vzácneho dropa fúzatého bude envirorezort pokračovať

Tento rok bol z hľadiska ochrany dropa výnimočný. Na Slovensku sme napočítali najviac zimujúcich dropov za posledných 20 rokov. Vďaka ochranárskym opatreniam sa podarilo podporiť hniezdenie druhu a takzvaná Západopanónska populácia dropa, ktorá zasahuje aj na Slovensko, začala rásť. Postupne sa vyšplhala na zhruba 500 jedincov, ktoré teraz pravidelne zavítajú aj na Slovensko. Spoločne s ochranármi sa na pozorovaní tohto vzácneho operenca na území Chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia pri Bratislave zúčastnil aj minister životného prostredia Lázsló Sólymos.

Zvyšovaniu populácie dropa na Slovensku významne napomohla najmä ochrana v rámci Chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia. No musíme tomuto druhu naďalej pomáhať,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

V slovensko-rakúsko-maďarskom pohraničí v súčasnosti žije zhruba 500 dropov. V zimnom a jarnom období je možné v oblasti Sysľovských polí pozorovať kŕdle aj 400 dropov. Nepravidelne dropy na Slovensku aj zahniezdia. Napríklad v roku 2016 hniezdili 3 dropie sliepky. Situáciu v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia ministerstvo pozorne sleduje. Za týmto účelom rezort pripravuje pracovné rokovania aj za účasti tretieho sektora. Jedno z nich sa uskutočnilo začiatkom februára aj za účasti zástupcov SOS/Birdlife Slovensko. Cieľom bude hľadať najvhodnejšie riešenia, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu tohto územia, vrátane tu žijúcich ohrozených druhov.

Drop fúzatý, nazývaný aj drop veľký, bol kedysi na Slovensku charakteristickým a pomerne hojne rozšíreným vtákom. Na začiatku 20. storočia žilo u nás okolo 2400 jedincov. V roku 1956 tu žilo už len zhruba 1160 jedincov. Po roku 1975 došlo k výraznému rozdrobeniu populácie na málopočetné kŕdle a pravidelný letný výskyt bol obmedzený len na územie Podunajskej roviny. Do polovice 80-tych rokov bol zaznamenaný výskyt pri Kvetoslavove a Lehniciach. Početnosť hniezdnej populácie bola koncom 90-tych rokov odhadovaná na 5 až 10 samíc.

Úhyny dropov sú najčastejšie zapríčinené predátormi (najmä úmrtnosť mláďat), kolíziami s elektrickými vedeniami (úmrtnosť dospelých vtákov) a vplyvom dlhotrvajúcich zím s vysokou snehovou prikrývkou. Drop je tiež citlivý na vyrušovanie, najmä na tokaniskách, počas hniezdenia a v zime, keď je obmedzená potravinová ponuka.

Ministerstvo životného prostredia sa v poslednom období intenzívne venuje aj dôslednejšej ochrane chránených vtáčích území, ktorých je na Slovensku celkovo 41. Pre tieto územia pripravujeme v spolupráci s ochranármi, vlastníkmi lesov ale aj rezortom pôdohospodárstva programy starostlivosti. Prvý takýto program pre Chránené vtáčie územie Horná Orava schválila koncom januára tohto roku vláda SR. Cieľom rezortu je účinnými opatreniami dosiahnuť nárast populácie chránených živočíchov v týchto oblastiach.

Odbor komunikácie MŽP SR