hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Svetový deň vody upozorňuje na problém odpadových vôd

V posledných dňoch vo svete opäť rezonuje zodpovednejší prístup k životnému prostrediu, prírode a vode. Práve 22. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Svetový deň vody. Tohtoročnou témou sú odpadové vody, ktoré sú výsledkom ľudskej aktivity na celom svete. Až 80 percent týchto odpadových vôd prúdi späť do prírody bez akejkoľvek úpravy. Ich spracovanie, úprava a ďalšie využitie sa preto musia stať neoddeliteľnou súčasťou ďalšieho hospodárskeho a environmentálneho rozvoja.

Na Slovensku je stále veľa obydlí s domovými žumpami, z ktorých je ich obsah vypúšťaný trativodmi do cestných rigolov a obecných potokov, čím sa výrazne znehodnocuje životné prostredie. Na Slovensku preto pokračuje trend budovania čistiarní odpadových vôd a kanalizácií. Na verejnú kanalizáciu bolo v roku 2015 napojených zhruba 66 percent obyvateľov Slovenska. Dobrým signálom je, že objem vypúšťaných odpadových vôd postupne klesá.

„V roku 2015 sa produkcia odpadových vôd znížila o vyše 43 percent oproti roku 2000. Taktiež kvalita pitnej vody na Slovensku dlhodobo vykazuje vysokú úroveň, až 99,7 percent. Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2015 dosiahol 88,3 percent,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Podľa odhadov budú v roku 2050 až takmer dve tretiny celkovej svetovej populácie žiť mestách. Väčšina miest, najmä v mestách rozvojových krajín, nemá vybudovanú kvalitnú kanalizačnú sieť. Veľkým problémom v týchto krajinách je znečistenie podzemných a povrchových vôd z poľnohospodárskeho využívania a neupravených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd.

Až 1,8 miliardy ľudí používa vodu, ktorá je kontaminovaná znečistením. Tým sa výrazne zvyšuje riziko ohrozenia nákazy infekčnými chorobami. Recyklovanie odpadovej vody a jej využívanie môže pomôcť riešiť ďalšie výzvy, vrátane výroby potravín a priemyselného rozvoja.

Aktivity envirorezortu pri príležitosti Svetového dňa vody 2017

Ministerstvo životného prostredia SR už tradične predstaví na výstave CONECO – RACIOENERGIA – VODA činnosť rezortu a jeho organizácií. Veľtrh v bratislavskej Inchebe sa začína dnes 22. marca, symbolicky práve na Svetový deň vody a potrvá do soboty 25. marca. Informačný stánok envirorezortu ponúkne návštevníkom veľtrhu aktuálne informácie a trendy vo viacerých pálčivých oblastiach súčasnosti – ochrana pred povodňami, zosuvy, či predpoveď počasia a monitorovanie výskytu škodlivín v ovzduší. Pripravené sú aj najnovšie informácie z Operačného programu Kvalita životného prostredia, projekty LIFE a názorné ukážky vodohospodárov, geológov a meteorológov.

Pri príležitosti Svetového dňa vody otvorí verejnosti svoje brány aj Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave, vrátane jeho regionálnych pracovísk v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Poprade – Gánovciach. Odborníci na hydrológiu, meteorológiu a klimatológiu budú pripravení odpovedať na otázky súvisiace s kvalitou vody a ovzdušia.Viac informácií je na webovej stránke SHMÚ http://www.shmu.sk.

Odbor komunikácie MŽP SR