hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Prichádza 1. apríl – Medzinárodný deň vtáctva

Škovránky, trasochvosty, husí divé, orly, sokoly sťahovavé, ale aj lastovičky, bociany, drozdy a ďalšie sťahovavé vtáky prilietajú na Slovensko zo svojich afrických a ázijských zimovísk. Práve v apríli príde na Slovensko najviac sťahovavých vtákov. Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku už tradične pokračuje so živými prenosmi operencov. Už teraz sú pre návštevníkov webovej stránky www.spravatanap.sk pripravené živé prenosy z piatich hniezd bociana bieleho.

Sťahovavé vtáky čelia počas migrácie mnohým nástrahám. Ilegálny lov, prudké výkyvy počasia alebo zmeny prostredia spôsobené človekom im môžu skomplikovať cestu do svojich staronových príbytkov. „Vtákom sa dá pomôcť aj zlepšením ich hniezdnych podmienok. Veľmi pozitívne na to reagujú aj populárne bociany biele,“ povedal generálny riaditeľ Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Rastislav Rybanič.

Štátna ochrana prírody SR v minulom roku vykonávala opatrenia praktického manažmentu s cieľom zlepšiť ochranu a hniezdenie rôznych druhov vtákov. Jej pracovníci vykonali napríklad 22 prekládok hniezd pre bociana bieleho. Taktiež opravovali a vytvárali nové hniezda. Vyrobili a inštalovali desiatky nových búdok a hniezdnych podložiek pre sovy, sokoly, spevavce ako sýkorku, brhlíka obyčajného a muchárika bielokrkého. V blízkosti vodných plôch zlepšovali podmienky pre hniezdenie bahniakov a čajok. Zabezpečovali aj stráženie tokanísk počas reprodukčného obdobia lesných kurovitých vtákov, napr. tetrova a hlucháňa.

Hniezdne podmienky zlepšovali aj ochranári z najstaršieho národného parku na Slovensku – Tatranského národného parku. Pre bocianov bielych vylepšili podmienky pre hniezdenie v obciach Demänová, Vavrišovo, Lisková, Partizánska Ľupča a Pribylina.

Slovenská republika chráni vtáky aj prostredníctvom 41 chránených vtáčích území. Rezort životného prostredia momentálne pripravuje v spolupráci s ochranármi, vlastníkmi lesov, ale aj rezortom pôdohospodárstva programy starostlivosti pre tieto územia. Prvý takýto program pre Chránené vtáčie územie Horná Orava schválila koncom januára tohto roku vláda SR. Aktuálne sú rozpracované ďalšie, napríklad Kráľová, Veľkoblahovské rybníky, Sĺňava, Špačinsko-nižnianske polia a Dolné Pohronie. Cieľom rezortu je účinnými opatreniami dosiahnuť nárast populácie chránených živočíchov v týchto oblastiach. Pri aktívnej ochrane vtákov envirororezort spolupracuje aj s mimovládnymi organizáciami. Ide najmä o projekty, ktorých cieľom je krajšia príroda a lepšia ochrana chránených živočíchov.

O zavedenie tradície dňa vtáctva sa zaslúžil slovenský prírodovedec, brezniansky rodák, Oto Herman, ktorý zasvätil tento deň vtákom. Prvý raz bol 1. apríl ustanovený v roku 1900 ako akcia pre školy vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. K známym poslom jari prilietajúcim na Slovensko v tomto období patria škorce, drozdy, bociany, trasochvosty, škovránky, žltochvosty, ale aj lastovičky, ktoré sú známe svojou vernosťou k hniezdu a veľmi dobrými orientačnými schopnosťami. Sťahovavými vtákmi sú aj orol krikľavý, sokol kopcovitý, včelár lesný, prepelica poľná, slávik, kukučka, alebo dážďovník.

Odbor komunikácie MŽP SR