hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štátny tajomník Kurilla zaštítil stretnutie pri príležitosti Svetového dňa vody

Pod záštitou štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia SR Norberta Kurillu sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti Svetového dňa vody. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky sféry života. Každoročne ho vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia, pričom tohtoročnou témou boli Odpadové vody.

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR uskutočnilo v bratislavskej Inchebe slávnostné stretnutie pracovníkov vo vodnom hospodárstve.

Pozvaní boli najvyšší predstavitelia Úradu vlády SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva zdravotníctva SR. Hlavnými organizátormi podujatia bola Asociácia vodárenských spoločností a Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve.

V rámci Svetového dňa vody sa zároveň uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien víťazom 6. ročníka výtvarnej súťaže prác študentov stredných umeleckých škôl. Následne sa konalo podujatie pre verejnosť s názvom „Deň pre vodu, voda pre život“.

Témou Svetového dňa vody na rok 2017 sa na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov stali odpadové vody. Dôvodom je, že až 80 percent týchto vôd sa vracia do ekosystému bez akýchkoľvek úprav. „Dobrou správou je, že na Slovensku pokračujeme v trende budovania čistiarní odpadových vôd a kanalizácií. A už teraz vieme povedať, že v roku 2015 sa produkcia odpadových vôd v porovnaní s rokom 2000 znížila o vyše 43 percent.“ povedal štátny tajomník s tým, že o kvalite pitnej vody na Slovensku nemožno pochybovať.

Aktivity envirorezortu pri príležitosti Svetového dňa vody 2017

Ministerstvo životného prostredia SR už tradične predstaví na výstave CONECO – RACIOENERGIA – VODA činnosť rezortu a jeho organizácií. Veľtrh v bratislavskej Inchebe sa začal 22. marca, symbolicky práve na Svetový deň vody a potrvá do soboty 25. marca.

Informačný stánok envirorezortu ponúka návštevníkom veľtrhu aktuálne informácie a trendy vo viacerých pálčivých oblastiach súčasnosti – ochrana pred povodňami, zosuvy, či predpoveď počasia a monitorovanie výskytu škodlivín v ovzduší. Pripravené sú aj najnovšie informácie z Operačného programu Kvalita životného prostredia, projekty LIFE a názorné ukážky vodohospodárov, geológov a meteorológov.

Pri príležitosti Svetového dňa vody otvorí verejnosti svoje brány aj Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave, vrátane jeho regionálnych pracovísk v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Poprade – Gánovciach. Odborníci na hydrológiu, meteorológiu a klimatológiu budú pripravení odpovedať na otázky súvisiace s kvalitou vody a ovzdušia. Viac informácií je na webovej stránke SHMÚ http://www.shmu.sk.

Odbor komunikácie MŽP SR