hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort sa pripojil k iniciatíve za záchranu opeľovačov

V prírode majú svoje nezastupiteľné miesto. Bez nich by neexistovali mnohé poľnohospodárske plodiny, ovocie, zelenina alebo ani med či čokoláda. Reč je o viacerých druhoch včiel, motýľov, ale aj rôznych druhoch chrobákov, netopierov či iných vtákov. Opeľovače sú v súčasnosti vážne ohrozené predovšetkým ľudskými aktivitami, ktoré sú spojené najmä s používaním pesticídov, pestovaním monokultúr i vplyvom klimatickej zmeny. Zmeniť tento nepriaznivý stav si dáva za cieľ neformálna koalícia 14 krajín. Jej súčasťou je aj Slovenská republika, ktorá sa v nemeckom Bonne pripojila k tejto iniciatíve. Ministerstvo životného prostredia SR na podujatí zastupoval generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Rastislav Rybanič.

Ochrana opeľovačov spája na Slovensku rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva. Spoločnými silami prijímajú opatrenia na ich ochranu, napríklad aj prostredníctvom zákona o rastlinolekárskej starostlivosti a systému hodnotenia rizík prípravkov na ochranu rastlín pre včely a iný užitočný hmyz. „Sme veľmi radi, že práve ochrana opeľovačov ako vzácnych živočíchov dôležitých pre poľnohospodárstvo aj pre prírodu spája envirorezort a agrorezort a oba sektory sú otvorené ďalšej bližšej spolupráci na ich ochranu,“ povedal generálny riaditeľ Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Rastislav Rybanič.

Na základe globálneho hodnotenia o opeľovačoch, ktoré pripravili experti v rámci Medzivládneho panelu pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) sa odhaduje, že až 75 % plodín ako aj 90 % kvitnúcich rastlín závisí na opeľovačoch. Celkový ročný výnos z plodín, ktoré sú závislé na opeľovačoch, sa na globálnej úrovni odhaduje na 577 miliárd dolárov.

Dohovor o biologickej diverzite, ako aj Medzivládna platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES - Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services), ale aj Organizácia
pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO - Food and Agricultural Organisation) čoraz viac upozorňujú
na tento negatívny vývoj. Hľadajú možnosti, ako zosúladiť poľnohospodársku politiku s ochranou prírody a biodiverzity tak, aby sa situácia opeľovačov zlepšila.

Neformálnu koalíciu na ochranu opeľovačov iniciovalo Holandsko v decembri minulého roka počas
13. zasadnutia Dohovoru o biologickej diverzite v Mexiku. Jej súčasťou sa odvtedy stalo 12 európskych krajín (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Luxembursko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Veľká Británia a Slovensko) a 2 krajiny Južnej Ameriky (Peru a Uruguaj). Cieľom iniciatívy je spoločná implementácia národných stratégií. Tie majú obsahovať nové prístupy, napríklad zelené pásy pre zlepšenie prirodzeného biotopu opeľovačov, inovácie a praktiky, ktoré zahŕňajú zmenu pestovateľských postupov priateľských k včelám, ako aj nové partnerstvá na ochranu všetkých dôležitých opeľovačov. Niektoré z týchto aktivít už boli na Slovensku spustené.

Odbor komunikácie