hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

5. zasadnutie Medzivládnej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby

V dňoch 6. - 10.marca 2017 sa konalo 5. zasadnutie Medzivládnej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental platform for biodiversity and ecosystems services, IPBES), v Bonne, v Nemecku. Po minuloročnom úspešnom hodnotení o opeľovačoch, opeľovaní a výrobe potravín, sa agenda zasadnutia týkala ďalších dôležitých tém.

Po reportingu z 1. pracovného programu na roky 2014-2018, sa jednalo o ďalších témach platformy: o budovaní kapacít a komunikácii, o pôvodných obyvateľoch a lokálnych komunitách, znalostiach a dátach, politických nástrojoch, revízii platformy a najmä o príprave 3 ďalších dôležitých hodnoteniach - o metodologickom hodnotení výhod biodiverzity, o inváznych druhoch a o trvaloudržateľnom využívaní biodiverzity.

V rámci diskusie o 2. pracovnom programe sa detailne diskutovalo aj o rozpočte, kt. je na rok 2017 zatiaľ stabilizovaný, do roku 2018 však vstupujeme so sklzom 3 mil. Eur. Preto bude veľmi dôležité, aby všetky krajiny, kt. sú členom IPBES začali s platbami a vkladmi a nenechali financovanie len na približne 8 krajín (s najväčšou podporou DE, USA a UK). Nakoľko je Slovensko jedným zo zakladajúcich členov IPBES, bolo by nanajvýš vhodné, aby sme aj my prispeli určitou finančnou položkou na prácu tejto vedeckej platformy.

V rámci Predsedníctva EU prevzalo koordináciu Slovensko, nakoľko Malta nie je zatiaľ členom IPBES. Naši kolegovia z ochrany biodiverzity však napomáhali úspešnej koordinácii a v príprave podkladov.

Účasť EÚ bola úspešná, pričom najväčším úspechom bolo, že sa nám podarilo zabezpečiť, aby sa EÚ stala pozorovateľom s pokročilými právomocami (tzv. enhanced observer). Na tomto sme spolupracovali spoločne s DG Environment a to najmä v prezentovaní tohoto štatútu v rámci všetkých regionálnych UN skupín. Vďaka tomuto pokroku môžeme očakávať aj značný odborný a finančný prínos, kt. EÚ prinesie a to najmä z programu Horizon 2020.

Slovensko bude navždy spojené s týmto úspechom EÚ, nakoľko žiadosť o enhanced observer vyšlo z našej strany a je možné našu žiadosť vidieť aj v samotnom rozhodnutí o členstve EU v platforme IPBES/5/9.L (viď. v prílohe).