hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ŠGÚDŠ: Spustenie prototypového zariadenia na ochranu vody Krásnohorskej jaskyne

Pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v rámci projektu LIFE+ KRASCAVE (plným názvom „Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne“) navrhli a nedávno zrealizovali prototyp zariadenia, ktoré má monitorovať špeciálnu kombináciu parametrov vody vytekajúcej z podzemia Krásnohorskej jaskyne.

Prototyp zariadenia má slúžiť na ochranu tejto vody, resp. pre skoré varovanie pred náhlym zhoršovaním jej kvality. Skokové krátkodobé, ale intenzívne zhoršenie kvality vody je typickým úkazom podzemných vôd obiehajúcich v krasovom prostredí. Prototyp zariadenia dokáže diaľkovo prenášať varovný signál, v budúcnosti po testovacej prevádzke by mohol poslúžiť k automatizovanému manažmentu odberov podzemnej vody. Vybrané monitorované údaje si môže verejnosť pozrieť na webovej stránke projektu KRASCAVE www.geology.sk/krascave

Údaje sú zaznamenávané v 5-minútových intervaloch, pozorný záujemca si môže spätne v grafoch zobraziť priemerné denné hodnoty už od začiatku zimného obdobia 2016/2017.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra