hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Členské štáty EÚ sú pevne odhodlané plniť záväzky Parížskej dohody o klíme

Ministri EÚ na Rade pre životné prostredie (ENVI) si na úvod zasadnutia minútou ticha uctili pamiatku obetí ničivého lesného požiaru v Portugalsku aj nedávnych teroristických útokov. Nosnou témou zasadnutia bolo opätovné potvrdenie záväzku EÚ a členských štátov naplniť ciele Parížskej dohody. Slovenskú delegáciu na Rade ENVI viedol László Sólymos, minister životného prostredia SR.

„Slovenská republika s poľutovaním prijala rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa o odstúpení USA od Parížskej dohody,“ povedal na zasadnutí minister László Sólymos. „Tento prístup nás mrzí o to viac, že Parížska dohoda vstúpila do platnosti počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej Únie. K ratifikácii dohody výrazne prispeli mnohé naše aktivity na politickej, diplomatickej aj administratívnej úrovni.“

Slovenská republika označila postoj USA ako poľutovaniahodný, pretože svetové spoločenstvo od druhého najväčšieho producenta emisií skleníkových plynov právom očakáva zodpovedný prístup. USA týmto krokom znevážili mnohoročné úsilie medzinárodného spoločenstva, ktoré sa usilovalo o dosiahnutie vyváženej dohody.

Ministri sa venovali aj politickej debate o dvoch legislatívnych návrhoch na zníženie emisií skleníkových plynov v sektoroch, ktoré nie sú súčasťou systému obchodovania s emisiami (ETS). Ide predovšetkým o využívanie pôdy, zmeny účelu využívania pôdy a lesníctvo.

Rada prijala závery k Akčnému plánu EÚ pre prírodu, ľudí a hospodárstvo, ktorého plnenia posilnení implementáciu európskej legislatívy pre ochranu prírody a dosiahnutie cieľov Stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2020, aj v kontexte Agendy 2030.