hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Z predaja zmizne 12 nových druhov ohrozujúcich biodiverzitu

Európska komisia rozšírila zoznam inváznych nepôvodných druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia v celej Európskej únii. Po rozšírení zoznamu o 12 nových druhov ich celkový počet vzrástol už na 49.

K druhom ako burunduk páskovaný (Tamias sibiricus) či medvedík čistotný (Procyon lotor) pribudli druhy ako ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) alebo netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera).

Z novo zaradených druhov, ktoré nemalo Slovensko dosiaľ legislatívne podchytené, sú z hľadiska ich využívania na Slovensku najvýznamnejšími: druh okrasnej trávy perovec veľkoklasý (Pennisetum setaceum) a druh akváriovej rastliny Myriophyllum heterophyllum. Obidva druhy sa často vyskytujú v ponukách záhradníctiev a akvaristických obchodov. Rovnako je častý ich výskyt aj medzi konečnými používateľmi.

Na druhy na zozname Únie sa vzťahujú rozsiahle obmedzenia. Z najdôležitejších môžeme spomenúť zákaz ich držby, zákaz dovozu (prinesenia) do EÚ, zákaz prepravy, zákaz ich ďalšieho rozmnožovania, zákaz obchodu s nimi, zákaz ich chovu alebo pestovania či uvoľnenia do životného prostredia.

Pestovatelia inváznych druhov rastlín zaradených na zozname Únie musia tieto druhy odstrániť. V prípade nekomerčných chovateľov zvierat zaradených na zoznam z platnej európskej legislatívy vyplýva, že takéto zvieratá si môžu ponechať na dožitie s tým, že zabránia ich rozmnožovaniu a uvoľneniu do voľnej prírody.

Pre komerčných chovateľov je stanovené dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého môžu takéto druhy predať subjektom uvedeným v článku 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014.

Kompletný prvý zoznam inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie je možné nájsť na stránkach Vestníka Európskej Únie a jeho kompletné doplnenie možno nájsť tu.

Invázne nepôvodné druhy sú jednou z hlavných príčin straty biodiverzity a ich rozšírenie má závažné negatívne dôsledky v ďalších oblastiach hospodárstva. Cieľom európskej legislatívy je zmiernenie ich negatívneho vplyvu jednak cestou prevencie proti ich zavlečeniu do EÚ a ich ďalšiemu rozšíreniu v EÚ a jednak cestou harmonizácie opatrení vo všetkých členských štátoch EÚ. Spoločný prístup by sa tak mal prejaviť pozitívne nielen na biodiverzitu, ale aj na ostatné dotknuté oblasti hospodárstva.

Odbor komunikácie MŽP SR