hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pre skládku vo Vrakuni zvažuje envirorezort monitoring studní

Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo v pondelok v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) stretnutie so zástupcami bratislavských mestských častí a priľahlých obcí, aby im prezentovalo systém monitorovania podzemných vôd pri skládke vo Vrakuni.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý je rezortnou organizáciou MŽP SR, skúma lokalitu pomocou osemnástich monitorovacích vrtov. Tie sú rozmiestené v samotnej skládke, ale i v okolí, pričom najvzdialenejší je približne 3,7 km od okraja skládky v smere potenciálneho šírenia kontaminácie. Vzhľadom na obavy miestnych obyvateľov však rezort zvažuje zvýšenie počtu monitorovacích objektov o niekoľko domových studní nachádzajúcich sa v oblasti zasiahnutej kontaminačným mrakom.

„Dnešné stretnutie bolo len prvým z mnohých, keďže v tejto aktivite plánujeme pokračovať. Je v našom životnom záujme zlepšovať informovanosť o tejto environmentálnej záťaži, čím chcme zabrániť šíreniu skreslených informácií“ uviedol štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla zástupcom Vrakune, Ružinova, Podunajských Biskupíc, Rovinky, Dunajskej Lužnej, Miloslavova a Mostu pri Bratislave, ktorí okrem informačných krokov ministerstva ocenili i diskusiu. Štátny tajomník ich preto na záver požiadal o súčinnosť, aby obsah stretnutia tlmočili obyvateľom.

„V súčasnosti prebieha monitoring pravidelne štyrikrát ročne, keď sa merajú vybrané terénne ukazovatele a odoberajú sa vzorky podzemných vôd. Odobraté vzorky podzemných vôd sa bezodkladne odosielajú do akreditovaného laboratória v Spišskej Novej Vsi. V rámci terénnych meraní sa sledujú hodnoty úrovne hladiny podzemnej vody, pH, obsahu rozpusteného kyslíka vo vode alebo teploty vody,“ vysvetlil postup generálny riaditeľ ŠGÚDŠ Branislav Žec.

„Z analýzy vzoriek vyplýva, že priamo pod skládkou nebezpečného odpadu z čias socializmu a v okolí, ktoré je zasiahnuté kontaminačným mrakom, sa v podzemnej vode našli napríklad viaceré pesticídy, prchavé chlórované uhľovodíky či ropné látky“ dodal zodpovedný riešiteľ projektu monitorovania Vrakune Igor Slaninka.

Štátny tajomník Kurilla zástupcom obcí zároveň pripomenul, aby na webe ministerstva sledovali podstránku venovanú informáciám o riešení skládky. Taktiež funguje aj nový mail , na ktorom odborníci z ministerstva odpovedajú na otázky obyvateľov.

Na vyriešení problémov so skládkou ministerstvo intenzívne pracuje. V súčasnosti prebieha verejné obstarávania na jej sanáciu, na ktorú bude použitá metóda enkapsulácie - vybudovanie podzemnej tesniacej steny, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Zdola bude skládka odizolovaná nepriepustným geologickým podložím a zhora izolačnou vrstvou. Súčasťou sanácie bude čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Vo svete sa metóda enkapsulácie používa bežne. Po obdobnom riešení siahli napríklad v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Veľkej Británii či Spojených štátoch amerických.

Odbor komunikácie MŽP SR