hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Sólymos skontroloval vrty vo Vrakuni

Minister životného prostredia László Sólymos spolu so zástupcami Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra dnes skontrolovali činnosť vrtov monitorujúcich skládku odpadu v bratislavskej Vrakuni. Pri tejto príležitosti oznámil, že v lokalite pribudnú i ďalšie kontroly znečistenia.

„Čoskoro začneme realizovať samotnú sanáciu skládky. No považujem za dôležité uistiť Vrakunčanov, že nič nezanedbávame a robíme všetko preto aby sme ich dedičstva socializmu zbavili,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

V okolí skládky je v súčasnosti monitorovaných 18 vrtov. Vďaka nim Štátny geologický ústav Dionýza Štúra pravidelne analyzuje znečistenie podzemných vôd. Metodika monitoringu je postavená na pravidelnom odoberaní vzoriek, ktoré sa následne posielajú do akreditovaných laboratórií na chemickú analýzu.

„Pred vzorkovaním je však dôležité vykonať meranie hladiny podzemnej vody a prečistenie vrtu, pričom vrt sa prečisťuje až do ustálenia sledovaných terénnych ukazovateľov,“ doplnil generálny riaditeľ Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Branislav Žec.

Získané informácie následne ministerstvo životného prostredia zdieľa napríklad s dotknutými samosprávami a úradmi. Čoskoro by k osemnástim aktívnym vrtom mali pribudnúť ďalšie kontroly podzemných vôd. V určitých prípadoch aj zo studní.

„Zároveň som sa rozhodol ísť nad rámec doterajších zvyklostí a zintenzívniť priamu komunikáciu s obyvateľmi, keďže sa v posledných týždňoch zjavilo viacero mýtov a poloprávd. Osobne preferujem otvorenú konštruktívnu diskusiu,“ pokračuje László Sólymos. Ministerstvo životného prostredia preto na svojom webe vytvorilo podstránku venovanú informáciám o riešení skládky. Zároveň vznikol nový mail , na ktorom budú odborníci z ministerstva odpovedať na otázky obyvateľov. Envirorezort samozrejme bude pokračovať aj v diskusiách s predstaviteľmi samospráv

Na riešení ministerstvo intenzívne pracuje. Aktuálne prebieha verejné obstarávania na sanáciu skládky. Ministerstvo využije metódu enkapsulácie. Vybuduje podzemnú tesniacu stenu, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Zdola bude skládka odizolovaná nepriepustným geologickým podložím a zhora izolačnou vrstvou. Súčasťou sanácie bude čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Vo svete sa metóda enkapsulácie používa bežne. Po obdobnom riešení siahli napríklad v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Veľkej Británii či Spojených štátoch amerických.

Odbor komunikácie MŽP SR