hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort začal kontrolovať vybrané studne, ktoré sa nachádzajú neďaleko skládky vo Vrakuni

Výskumný ústav vodného hospodárstva odštartoval kontroly vybraných studní v susedstve skládky vo Vrakuni. Doplnkové kontroly sú odpoveďou envirorezortu na obavy miestnych obyvateľov šíriace sa v súvislosti so skládkou. Domové studne boli zvolené tak, aby plnohodnotne doplnili údaje získavané z monitorovacích vrtov umiestnených v blízkosti skládky.

„Výsledky analýz zo studní budú známe v priebehu 15 pracovných dní. Ďalšie vzorky budú odobraté a analyzované v nasledujúcich pracovných dňoch,“ uviedla pri odbere generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) Ľubica Kopčová. Práve jej ústav je najvyšším metodickým centrom pre kontrolu kvality vody a odborné posudzovanie účinnosti úpravy a čistenia vôd na Slovensku.

Vzorky z domových studní po odobratí budú odvezené do Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku. Tam sa budú analyzovať viaceré organické ukazovatele ako sú prchavé chlórované uhľovodíky, alifatické a prchavé aromatické uhľovodíky, organochlórované pesticídy a polárne pesticídy.

Okrem predstaviteľov VÚVH sa odberu zúčastnil aj generálny riaditeľ Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) Branislav Žec. Štátny geologický ústav totiž lokalitu skládky skúma dlhodobo. „Celkovo monitorujeme 18 vrtov, z toho v deviatich z nich odoberáme vzorky štyrikrát ročne a v ďalších deviatich dvakrát ročne. Vrty sú rozmiestené v samotnej skládke, ale i v okolí, pričom najvzdialenejší je približne 3,7 km od okraja skládky v smere potenciálneho šírenia kontaminácie,“ podotkol Žec.

Spustenie doplnkových kontrol vybraných studní minulý týždeň avizoval šéf envirorezortu László Sólymos. Podľa jeho slov ide o reakciu na obavy obyvateľov a odpoveď na šíriace sa nepresnosti a polopravdy v súvislosti so skládkou. „Považujem za dôležité uistiť Vrakunčanov, že nič nezanedbávame a robíme všetko preto aby sme ich dedičstva socializmu zbavili,“ vyhlásil vtedy minister životného prostredia László Sólymos. Výber studní nebol náhodný, keďže odborníci vytipovali také, ktoré vďaka svojmu umiestneniu najlepšie doplnia údaje získané z monitorovacích vrtov.

Envirorezort zároveň zintenzívnil komunikáciu s verejnosťou aj prostredníctvom špecializovanej podstránky www.minzp.sk/vrakuna/ a mailu , na ktorom odborníci z ministerstva odpovedajú na otázky obyvateľov.

Na riešení environmentálnej záťaže ministerstvo intenzívne pracuje. Aktuálne prebieha verejné obstarávania na spomínanú sanáciu skládky. Ministerstvo využije metódu enkapsulácie. Vybuduje podzemnú tesniacu stenu, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Zdola bude skládka odizolovaná nepriepustným geologickým podložím a zhora izolačnou vrstvou. Súčasťou sanácie bude čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Vo svete sa metóda enkapsulácie používa bežne. Po obdobnom riešení siahli napríklad v Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Veľkej Británii či Spojených štátoch amerických.

Odbor komunikácie MŽP SR