hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister László Solymos otvoril diskusiu o prechode na zelené hospodárstvo

Slovensko chce byť v strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo. V tejto súvislosti je nevyhnutná spolupráca s podnikateľskou sférou. Preto envirorezort v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia zorganizoval Národný workshop Prechod k zelenému hospodárstvu: Výzvy a príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry. Workshop prebieha dnes v Bratislave.

Podujatie otvoril minister životného prostredia László Sólymos, ktorý uviedol, že hlavným cieľom workshopu je vypočuť si od zástupcov podnikateľskej sféry návrhy, ktoré môžu Slovensko posunúť v rýchlejšom prechode na udržateľné zelené hospodárstvo. Spoločne nájsť cestu ako súčasné hospodárstvo zmeniť na hospodárstvo s budúcnosťou,“ vyhlásil minister László Sólymos.

Trvalo udržateľné hospodárstvo predstavuje obrovskú príležitosť pre ľudí, vlády, inštitúcie a súkromné spoločnosti. Pretože cieľom nie je nič iné, ako dosiahnutie prosperity, zvýšenie odolnosti ekosystémov a ochrany životného prostredia. Na workshope odznejú informácie o uskutočnených a plánovaných krokoch pri prechode Slovenska na zelené hospodárstvo, ale aj o vybraných finančných mechanizmoch a programoch podpory na tento prechod. Účastníkom konferencie sa prihovorila aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva - Inga Magistad.
Súčasťou workshopu je panelová diskusia zameraná na aktivity podnikateľského sektora v tejto oblasti. Workshop uzavrie moderovaná diskusia, ktorej výsledkom by mali byť odporúčania ako pokračovať v úspešnom prechode na zelené hospodárstvo v tesnej spolupráci s podnikateľskou sférou. Odporúčania budú následne zverejnené na webovej stránke www.t2ge.eu.

Národný workshop Prechod k zelenému hospodárstvu: Výzvy a príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry nadväzuje na minuloročnú úspešnú medzinárodnú konferenciu Transition to the green economy - T2gE" (Prechod na zelenú ekonomiku) zorganizovanú v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Medzinárodná konferencia odštartovala takzvaný Bratislavský proces pre zelenú ekonomiku. Cielom procesu je vytvoriť stabilnú platformu na výmenu najlepších skúseností, riešení a zhodnotenie pokroku smerom k obnoviteľnému hospodárstvu.

Odbor komunikácie