hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP: Do prípravy novej environmentálnej stratégie sa má možnosť zapojiť široká verejnosť

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vypracuje novú Stratégiu environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, keďže súčasná má takmer štvrťstoročie a už neodráža potreby dnešnej doby. Na rokovanie vlády by mala byť predložená koncom roka. Prípravu a koordináciu prác bude mať na starosti Inštitút environmentálnej politiky (IEP) MŽP SR.

„Od roku 1993, odkedy platí súčasná stratégia, sa udiali mnohé zmeny či už v legislatíve, ale aj kvalite životného prostredia. V priebehu tejto doby boli síce prijaté mnohé čiastkové stratégie a ciele, žiadne však nie sú prierezové a nevytvárajú dlhodobé ciele environmentálnej politiky štátu,“ priblížil na dnešnej tlačovej konferencii štátny tajomník ministerstva Norbert Kurilla.

Ako poznamenal, dokument bude reagovať aj na nové výzvy a fenomény, ktorým sa Slovensko musí prispôsobiť. Príkladom toho bola nedávna smogová situácia. Opatrenia preto budú zamerané hlavne na zlepšenie kvality života a zdravia ľudí.

Nová stratégia bude obsahovať zrozumiteľnú a jasnú víziu environmentálnej politiky Slovenska tak, aby bola akceptovateľná pre odborníkov, tvorcov legislatívy aj širokú verejnosť. „Chceme nastaviť smerovanie v budúcnosti prijímaných opatrení. Takže, ak sa budú schvaľovať zákony, vykonávacie predpisy alebo sa rozhodovať o použití verejných financií, tak by to malo odrážať ciele a opatrenia v envirostratégii,“ dodal štátny tajomník.

Nebude ovplyvňovať ekonomické a hospodárske ciele ostatných sektorov, ale bude obsahovať návrhy, akým spôsobom by sa mohli zmierniť prípadne eliminovať negatívne vplyvy týchto sektorov na životné prostredie.

Na príprave stratégie bude ministerstvo aktívne spolupracovať s rezortami pôdohospodárstva, hospodárstva, dopravy a zdravotníctva. „Keďže to bude otvorený proces, tak v žiadnom prípade nechceme vynechať ani odbornú verejnosť a mimovládne organizácie, ktoré budú súčasťou siedmich pracovných skupín,“ priblížil analytik IEP Pavol Široký.

Konečná pracovná verzia by mala byť hotová koncom júna a následne prejde povinným procesom strategického environmentálneho posudzovania. „Ten chceme ponechať dostatočne dlhý na to, aby sa k stratégii mohli vyjadriť všetci zainteresovaní,“ avizoval Pavol Široký. Na vyhodnocovaní pripomienok verejnosti budem spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Verejnosť môže zasielať do konca apríla svoje nápady prostredníctvom online formulára, ktorý sa nachádza na stránke MŽP: http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/.

Odbor komunikácie MŽP SR