hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister László Sólymos na rokovaní Rady ministrov životného prostredia EÚ

Znižovať emisie skleníkových plynov a viac investovať do nízkouhlíkových technológií. Za týmto účelom na rokovaní Rady ministrov pre životné prostredie krajín EÚ v Bruseli schválili všeobecné smerovanie Rady k návrhu revíziu smernice o obchodovaní s emisnými kvótami v EÚ (revízia ETS). Slovenskú delegáciu na rokovaní viedol minister životného prostredia László Sólymos.

Navrhovaná smernica predstavuje kompromis na úrovni Rady, ktorý je dostatočne ambiciózny v tom, že bude firmy motivovať znižovať emisie skleníkových plynov aj prostredníctvom vyšších cien povoleniek. Zároveň je dostatočne vyvážená aj smerom k podnikateľskému prostrediu, keďže bude stále pokračovať bezodplatné prideľovanie emisných kvót pre energeticky náročné priemyselné podniky a firmy budú mať prístup k viacerým kompenzačným mechanizmom.

Na súčasnom úspechu schváleného všeobecného smerovania Rady k návrhu revízie smernice má významný podiel enormné úsilie Slovenska počas minuloročného predsedníctva v Rade EÚ, kedy sa samotný návrh kreoval. Okolnosti však neumožnili toto úsilie premietnuť do formálneho výsledku už v decembri minulého roku. Dnes dosiahnuté všeobecné smerovanie na úrovni ministrov pre životné prostredie je základom pre ďalšie rokovania maltského predsedníctva s Európskym parlamentom, s cieľom dospieť čo najskôr k finálnej dohode. Nová úprava smernice o obchodovaní s emisnými kvótami EÚ bude tvoriť legislatívnu kostru, vďaka ktorej krajiny EÚ implementujú Parížsku klimatickú dohodu.

Cieľom revidovanej smernice je nákladovo-efektívnym spôsobom znižovať emisie skleníkových plynov a nie zrušiť priemyselnú výrobu v EÚ. Preto sú pravidlá pre zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu dôležitou súčasťou, najmä smerom k tretím krajinám, kde v súčasnosti neexistujú podobné pravidlá ako v EÚ.

Odbor komunikácie MŽP SR