hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kontrola geologického prieskumu nepreukázala závažné pochybenia

Hĺbková ministerská kontrola geologického prieskumu ložísk ropy a zemného plynu v obci Smilno na východe Slovenska nepreukázala zásadné pochybenia spoločnosti. Kontrola odhalila len niektoré administratívne nedostatky, napríklad oneskorené plnenie ohlasovacej povinnosti o začatí prác.

Výsledky ministerskej kontroly v obci Smilno nepreukázali pochybenia, ktoré by mali významný vplyv na životné prostredie. Ministerstvo na ich základe nemá v súčasnosti žiadnu zákonnú možnosť prieskumné vrty v Smilne zastaviť. „Dodržiavanie zákonov je pre nás alfou a omegou, preto stále apelujeme na odbornosť a objektívnosť diskusie o tejto téme,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Ako sa práce spojené s prieskumom vykonávajú a budú vykonávať však záleží aj od stanovísk ďalších orgánov či už štátnej vodnej správy, ochrany poľnohospodárskej pôdy, ale aj firiem zabezpečujúcich služby občanom, ako sú plynárenské, vodárenské či telekomunikačné spoločnosti. Napríklad aby sa predišlo narušeniu telekomunikačného vedenia. Dodržiavanie podmienok, ktoré uvádzajú vo svojich stanoviskách, by si mali v rámci svojich kompetencií ako firmy, tak aj orgány samozrejme sledovať.

Envirorezort sa už v minulosti témou prieskumných vrtov v Smilne viackrát zaoberal. A ani raz sa nepreukázalo porušenie zákona, a tým ohrozenie životného prostredia. Príkladom sú výsledky kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorá nepreukázala porušenie vodného zákona. Teda podozrenie, že by v dôsledku prieskumu došlo k znečisteniu podzemných vôd, sa nepotvrdilo.

Aby sa v budúcnosti predišlo podobným situáciám, ministerstvo životného prostredia od začiatku tohto roka presadilo prísnejšiu legislatívu v prípade záujmu vykonávať geologický prieskum. Posúdeniu vplyvov na životné prostredie už podliehajú nové prieskumné vrty. Starých vrtov sa to však netýka. Minister László Sólymos sa snažil so spoločnosťou Alpine Oil & Gas dohodnúť na ústretovom kroku, aby dobrovoľne nad rámec zákona vykonala posúdenie vplyvov na životné prostredie.
V momentálnom legislatívnom stave nevzniká držiteľovi prieskumného územia zákonná povinnosť takéto posúdenie vykonať. Spoločnosť argumentovala aj právoplatným povolením, ktoré získala, ale aj tým, že prieskum je bezpečný.

Odbor komunikácie MŽP SR