hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Jaskyne Slovenského krasu zapísané v UNESCO majú svoju striebornú mincu

Unikátne jaskyne Slovenského krasu, ktoré sú od roku 1995 zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, majú svoju striebornú zberateľskú mincu. Predstavili ju dnes v budove Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, kde bol aj prvý deň predaja mince v nominálnej hodnote 10 eur. Podujatie otvoril štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Boris Susko.

 Na Slovensku máme vyše sedemtisíc jaskýň. Dokumentáciu o nich vedie a spravuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, kde akom viem sa nachádza aj kolekcia pamätných zberateľských mincí, ktorú teraz obohatí aj táto strieborná minca,“ povedal štátny tajomník envirorezortu Boris Susko.

 

Minca pripomína najväčšie krasové územie v strednej Európe s najväčším počtom jaskýň a priepastí. Na líci mince sú zobrazené stojace kvaple (stalagmity) z jaskyne Domica, zvislé visiace kvaple (stalaktity) a brká z Gombaseckej jas­kyne, ako aj aragonitový útvar z Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Na rube mince je vidieť napríklad kvapľový útvar z Krás­nohorskej jaskyne doplnený vzácnymi živočíchmi – jaskynným pavúkom šťúrovkou, kôrovcom krivákom jaskynným a netopierom.

Súčasťou Slovenského krasu je 1184 jaskýň a medzi tie najznámejšie patria: Dobšinská ľadová jaskyňa v Slovenskom raji, Domica, Gombasecká jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa, Jaskyňa Skalistého potoka, Silická ľadnica, ale aj Hrušovská, Drienovská, Jasovská jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Dobšinská ľadová jaskyňa s objemom ľadu vyše 110 tisíc metrov kubických a ľadovými útvarmi je skutočnou svetovou raritou a Silická ľadnica s nadmor­skou výškou 503 metrov je najnižšie položenou ľadovou jasky­ňou v miernom klimatickom pásme.

Najfrekventovanejšie sú riečne jaskyne, cez ktoré preteká, prípadne v minu­losti pretekal vodný tok, spravidla s typickými znakmi riečnej erózie a korózie. V máloktorej krasovej oblasti sa vyskytuje vedľa seba toľko reprezentatívnych typov kvapľovej výzdoby. Unikát­ne sú brká v Gombaseckej jaskyni, ktoré dosahujú aj trojmetrovú dĺžku. Na celom svete sú známe sintrové štíty alebo bubny jaskyne Domica, ako aj aragonitové kryštály Ochtinskej aragonitovej jaskyne. V jaskyniach je možné vidieť visiace kvaple rôznych tvarov, vrátane vzácnejších guľovitých a stojacích kvapľov v Domici a Ardovskej jaskyni. Zo stĺpov je najznámejší 34 metrov vysoký Kvapeľ rožňavských jaskyniarov v Krásnohorskej jaskyni.

Odbor komunikácie MŽP SR