hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort sprísni legislatívu ohľadom testovacích pokusov

Prevádzkový pokus v Elektrárni Nováky končí dnešným dňom. Envirorezort to skontroluje prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Súčasné vedenie Ministerstva životného prostredia zároveň ubezpečuje, že testovacie pokusy v elektrárňach, medzi ktoré možno zaradiť aj testovací pokus v Novákoch, sa v budúcnosti nebudú uskutočňovať v takomto režime. Rezort pripravuje legislatívne zmeny, ktorých cieľom je účinnejšie chrániť ovzdušie a zdravie ľudí.

V elektrárni Nováky na 3. bloku bol vykonávaný prevádzkový pokus, nešlo teda o riadnu a plnohodnotnú prevádzku. Na jeho vykonanie stačilo oznámenie. Situáciu zásadným spôsobom zmení prísnejšia legislatíva. Envirorezort pracuje na novele zákona o ochrane ovzdušia, ako aj vykonávacej vyhláške k tomuto zákonu. Každá testovacia prevádzka bude po novom podliehať prísnejším pravidlám. Nová vyhláška o ochrane ovzdušia zase zabezpečí kvalitnejšie informácie o možnej smogovej situácii v akejkoľvek časti Slovenska.

Ministerstvo životného prostredia situáciu v Novákoch pozorne sledovalo a konalo. Už začiatkom januára, ešte pred vyhláseniami rôznych politických predstaviteľov, sa pracovníci ministerstva stretli so zástupcami Elektrárne Nováky, ktorá prenajala pôvodný parný jednotúrbínový kotol v bloku č. 3 Hornonitrianskym baniam Prievidza. Výsledkom bolo uistenie, že prevádzkový pokus bude ukončený dnešným dňom, čo sa aj stane.

Zastrašovane obyvateľov Hornej Nitry karcinogénnym vzduchom nepovažuje rezort za férové. Legislatíva, či už európska alebo slovenská, nepozná pojem karcinogénny vzduch. „Karcinogénnych látok je veľké množstvo, analyzovať väčšinu z nich v ovzduší je nesmierne ťažké a vo väčšine prípadov pomocou súčasnej meracej techniky nerealizovateľné,“ povedal Viliam Pätoprstý zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na tohtoročnej smogovej situácii malo významný, ak nie zásadný podiel vykurovanie domácností. Túto informáciu potvrdili aj odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Odbor komunikácie MŽP SR