hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Bilaterálnym stretnutím ministrov životného prostredia Slovenska a Česka sa začala aktívnejšia spolupráca

Skúsenosti s implementáciou právnych predpisov v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ale aj zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. To boli hlavné témy stretnutia ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa s ministrom životného prostredia Českej republiky Richardom Brabcom. Bilaterálne rokovanie sa uskutočnilo v stredu 15. februára v Prahe. 

Ministri diskutovali aj o tom, ako účinne nastaviť poplatky za skládkovanie odpadov, aby motivovali k triedeniu odpadov. Zároveň ako zabezpečiť funkčný systém dostupný vo všetkých mestách a obciach. Obaja partneri sa zhodli na potrebe čo možno najefektívnejšieho spôsobu využitia už vytriedeného odpadu.

V tých oblastiach, kde je vzájomne výhodné a užitočné vymieňať si skúsenosti a spolupracovať pri vyjednávaní v rámci EÚ, sa ministri zhodli na intenzívnejšej spolupráci na úrovni expertov. Napomôcť má k tomu česko-slovenská komisia pre spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia. Jej prvé stretnutie sa uskutočnilo v deň stretnutia šéfov oboch envirorezortov. Členovia komisie si vymenili informácie k implementácii legislatívy k biodiverzite, zákonu o novej smernici EIA, obehovému hospodárstvu, vodnému hospodárstvu, ale aj k spolupráci na európskej a multilaterálnej úrovni. Druhé stretnutie komisie sa uskutoční na Slovensku.

Odbor komunikácie MŽP SR