hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister životného prostredia ohlásil mimoriadne kontroly poľnohospodárskych subjektov na Žitnom ostrove

Slovenská inšpekcia životného prostredia preverí nakladanie s potenciálne znečisťujúcimi pesticídmi a herbicídmi

Minister životného prostredia László Sólymos dnes v Trstenej na Ostrove oznámil spustenie mimoriadnych kontrol poľnohospodárskych subjektov v danej oblasti. Kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa sústredia na poľnohospodárske prevádzky a ich cieľom bude preveriť, či skutočne hospodária tak, aby zdroje pitnej vody neboli ich činnosťou ohrozené. Práve Trstená na Ostrove je jednou z niekoľkých obcí, kde sa v pitnej vode našiel pesticíd-herbicíd atrazín. Šéf envirorezortu sa zároveň stretol aj s predstaviteľmi dotknutých obcí, aby ich uistil o podpore zeleného ministerstva.

„Ministerstvo životného prostredia sa jednoznačne k tejto téme hlási. Všetky naše odborné kapacity, či už Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo odborné rezortné organizácie sú k dispozícii pri riešení a predovšetkým pri predchádzaní podobných situácií,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos. Podľa jeho slov, skutočnosť, že dohľad nad vodárňami a pitnou vodou presahuje kompetenčný rámec rezortu ešte neznamená, že si treba problematiku prehadzovať z úradu na úrad. Či dokonca dávať od nej ruky preč.

Oznámené mimoriadne kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa sústredia na dodržiavanie zákona pri nakladaní s potenciálne znečisťujúcimi látkami. „Aké látky sa skladujú, ako sa tieto látky skladujú, ako sa s nimi ďalej nakladá,“ upresnila Anna Marčeková, hlavná inšpektorka z Útvaru inšpekcie ochrany vôd. Podľa jej slov, Slovenská inšpekcia životného prostredia v tomto roku už vykonala niekoľko pravidelných inšpekcií v danej oblasti, pričom v troch prípadoch našla pochybenie a udelila pokutu. Ani raz sa však nenašlo pochybenie takého rozsahu, ktoré by bolo možné spájať s kontamináciou zdrojov pitnej vody.

„No musíme úsilie znásobiť. Preveriť všetko. A už teraz hovorím, že pri kontrolách sa nebudú brať žiadne ohľady. Ak niekto porušuje pravidlá a ohrozuje svoje okolie, žiadne ohľady si nezaslúži,“ podotkol minister životného prostredia.

Okrem spustenia kontrol sa šéf envirorezortu obrátil aj na odborné organizácie v pôsobnosti zeleného ministerstva, ale aj v pôsobnosti iných rezortov. Ako prvé sa spojil s predstaviteľom príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý patrí pod rezort zdravotníctva. Úrad ministra uistil, že okamžite začal konať. Od Štátneho geologického ústav Dionýza Štúra si rezort vyžiadal stanovisko, či by mohla kontaminácia súvisieť so skládkou vo Vrakuni. Odborníci z geologického ústavu takúto možnosť absolútne vyvrátili.

„Opäť sa potvrdzuje, čo na rezorte hovoríme stále. Ochrana životného prostredia je ochranou samotného zdravia ľudí. Investície do čistej vody, vzduchu, pôdy sú tie najdôležitejšie. Bez ohľadu na to, či ich vynakladá štát, podnikateľ pri svojej prevádzke alebo každý jeden občan, keď k svojmu okoliu pristupuje zodpovedne,“ uzavrel László Sólymos.

Vo vodovodoch šiestich dunajskostredských obcí sa našli prekročené najvyššie povolené hodnoty pre pesticíd atrazín, čo vylučuje podľa platných požiadaviek EÚ a SR pre pitnú vodu použitie na pitné účely.