hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pre envirorezort je zachovanie vzácnych Karpatských bukových pralesov prioritou

Vláda schválila iniciatívny materiál s cieľom účinnejšie chrániť Karpatské bukové pralesy, ktoré patria už desať rokov medzi lokality svetového dedičstva UNESCO. Pripravilo ho Ministerstvo životného prostredia SR spoločne s rezortom pôdohospodárstva a zahraničných vecí.

Slovensko má povinnosť najneskôr do februára budúceho roka definitívne určiť hranice jedinečných Karpatských bukových pralesov na východnom Slovensku, t. j. slovenskej časti lokality a jej nárazníkovej zóny, zaistiť ochranu pred ťažbou dreva a nastaviť vhodné spôsoby hospodárenia v tejto lokalite. Vyplýva to z iniciatívneho materiálu troch ministerstiev, ktorý dnes schválila vláda SR. Envirorezort v tejto veci vyvíja maximálne úsilie.

„Výnimočnosť týchto pralesov spočíva v tom, že vytvárajú reťaz ostrovov pôvodného prírodného lesa, ktorý tu rástol tisícky rokov. Zachovanie tejto lokality je našou prioritou. Značka UNESCO len podčiarkuje ,ako je to dôležité,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Doterajšie kroky viedli k čiastočnému pokroku v plnení medzinárodného záväzku, ale nedošlo k odstráneniu všetkých nedostatkov. „Naším cieľom je tento stav napraviť,“ zdôraznil šéf envirorezortu.

Medzi najväčšie výzvy patrí ukončenie rokovaní s dotknutými subjektmi a začatie procesu vyhlasovania nariadení vlády, ktorými sa vyhlasujú prírodné rezervácie Černiny, Pramenisko Cirochy a Nežabec. Pred ministerstvom tak zostávajú významné úlohy. „Predovšetkým je potrebné sa dohodnúť na úrovni finančných kompenzácií so subjektmi. Tieto rokovania nie sú jednoduché. Robíme všetko preto aby sme ich dotiahli do konca a prales zachránili,“ doplnil šéf envirorezortu.

Opatrenia si vyžiadajú spoluprácu viacerých inštitúcií. „Ide o významný kus prírody Slovenska, ktorý je súčasťou národného dedičstva nevyčísliteľného významu a hodnoty. Ochrana tohto územia musí byť vecou každého, nielen ochrancov životného prostredia,“ uzavrel minister László Sólymos.

Nevyhnutná bude preto ďalšia súčinnosť s rezortom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, obrany, dopravy a výstavby, školstva, vedy a výskumu, zahraničných vecí a európskych záležitostí, financií, splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, ako aj Zboru poradcov predsedu vlády SR.

Čo sa už ministerstvu životného prostredia podarilo urobiť:

1. Minulý rok nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch. (Rezervácia je súčasťou jednej zo štyroch častí Karpatských bukových pralesov.)
2. V júli 2016 vláda SR schválila Program starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 až 2026.
3. V máji 2017 envirorezort organizoval medzinárodnú konferenciu v Bardejove, ktorou sa začala diskusia na všetky relevantné témy, ktoré sa problematiky dotýkajú. Od ťažby dreva, lovu zveri, ale aj o kompenzáciách a alternatívnych programoch pre neštátnych vlastníkov.

Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy bola zapísaná na Zoznam svetového dedičstva UNESCO ako ukážka zvyškov pralesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny v roku 2007. V roku 2011 bola rozšírená o komponenty v Nemecku a v roku 2017 na 41. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v Krakove o 63 nových komponentov ďalších 9 krajín Európy.