hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Bratislave odštartovalo vlajkové podujatie MŽP v rámci SK PRES

V hlavnom meste Slovenska sa zišli stovky odborníkov, politikov, zástupcov medzinárodných organizácií, univerzít, biznis sektora, občianskej spoločnosti a investori, aby debatovali o efektívnejšom využívaní prírodných zdrojov vo všetkých oblastiach hospodárstva. Najvýznamnejšiu medzinárodnú konferenciu s prominentnou účasťou „Prechod na zelené hospodárstvo – Transition to the Green Economy (T2gE)“ zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Vlajkové dvojdňové podujatie envirorezortu otvoril dnes v Bratislave minister životného prostredia László Sólymos. 

Cieľom zeleného hospodárstva je zlepšenie efektivity využívania zdrojov ako je napríklad voda či energia a dosiahnutie takého ekonomického rastu a rozvoja, pri ktorom nedochádza k devastácii životného prostredia, strate biodiverzity. Zároveň má posilniť sociálnu súdržnosť a rovnoprávnosť v spoločnosti.

„Touto konferenciou chceme vytvoriť priestor na širokú otvorenú diskusiu a výmenu názorov i skúseností o tom, ako iniciovať novú éru transformácie hospodárstva na také, ktoré bude rešpektovať životné prostredie a sociálne aspekty rozvoja,“ povedal minister László Sólymos.

Výberom témy konferencie Slovensko prirodzene reaguje na aktuálnu globálnu krízu, ktorá súvisí s rapídnym nárastom populácie, nedostatkom prírodných zdrojov, rastom cien, ubúdaním biodiverzity a zmenou klímy.

„Musíme si uvedomiť, že je najvyšší čas začať rešpektovať kapacitu našej planéty a správať sa zodpovedne. Prechod na zelenú ekonomiku si bude vyžadovať odvážne a vizionárske rozhodnutia. Budeme musieť zmeniť spôsob nášho myslenia a rozhodovania,“ dodal minister.

Výstupy z podujatia vo forme politických odporúčaní predstaví slovenské predsedníctvo na stretnutí ministrov životného prostredia krajín OECD v Paríži a na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia.

Na príprave konferencie úzko spolupracovali aj experti z Európskej komisie, Európskej environmentálnej agentúry, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva. Pozvanie prijalo okolo 500 účastníkov z 32 krajín sveta.

Odbor komunikácie MŽP SR