hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenské predsedníctvo bude usilovať o rýchlu ratifikáciu Parížskej dohody

Parížska dohoda, obehové hospodárstvo, ochrana prírodných zdrojov a problematika vôd. To sú prioritné predsednícke témy v oblasti životného prostredia, ktoré predstavil minister životného prostredia László Sólymos na pôde výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie.

Parížska dohoda o zmene klímy bola jednoznačne nosnou témou stretnutia. Minister Sólymos uviedol, že jednou z jeho priorít bude napomôcť skorej ratifikácii dohody na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov, keďže dohoda by mala napomôcť postupnému prechodu na moderné, udržateľné a nízko-uhlíkové hospodárstvo.

Ratifikácia dohody Čínou a USA počas minulého týždňa naznačuje, že dohoda by mohla byť ratifikovaná do konca roka 2016. „Ide o prestížnu a politickú záležitosť pre EÚ, keďže 28-čka v minulosti vyvíjala úsilie na prijatie podobnej dohody. Išlo by o zlý signál, keby po Číne a USA Európska únia zaostala,“ povedal minister László Sólymos a zároveň uistil, že slovenské predsedníctvo bude aktívne, aby „sme dosiahli konsenzus medzi členskými štátmi a ratifikovali Parížsku dohodu ešte pred stretnutím zmluvných strán Parížskej dohody v Maroku v novembri 2016.“

Minister taktiež poukázal na národné snahy o rýchlu ratifikáciu. „Na domácej pôde som v tomto duchu inicioval urýchlenie ratifikačného procesu tak, aby Slovensko Parížsku dohodu ratifikovalo do konca tohto roka,“ dodal minister.

Predsedníctvo bude tiež podporovať vyššiu úroveň ambícií v rámci medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, medzinárodnej námornej organizácie a  Montrealského protokolu a zapojí sa do výmeny skúseností týkajúcich sa čo najefektívnejšieho plánovania a vykonávania účinných politík v oblasti klímy, ktoré sú zlučiteľné s udržateľným rastom.

Minister tiež vyjadril potešenie z podpory témy zeleného hospodárstva, ktorá bola nosnou témou medzinárodnej konferencie Prechod na zelené hospodárstvo v Bratislave v dňoch 6. a 7. septembra. „Inej cesty ako je prechod na zelené hospodárstvo niet. Som rád, že nami vybraná téma mala veľký a pozitívny ohlas aj v Bruseli.“ 

Odbor komunikácie MŽP SR