hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

László Sólymos: Obchodovanie so vzácnymi druhmi živočíchov a rastlín musí mať jasné medzinárodné pravidlá

Ochrana morských druhov, tropického dreva, slonoviny či nosorožcov je pálčivou témou debát v juhoafrickom Johannesburgu, kde sa zišlo takmer 2500 delegátov zo 183 krajín sveta. Slovenskú delegáciu vedie na medzinárodnej konferencii zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) minister životného prostredia László Sólymos.

EÚ pozície koordinuje na konferencii práve delegácia zo Slovenska – predsedajúcej krajiny v Rade EÚ. László Sólymos zdôraznil, že trestná činnosť v oblasti voľne žijúcich druhov ohrozuje naše spoločné dedičstvo. „Nevedie iba k vyhynutiu vzácnych druhov, ale tiež podkopáva medzinárodné pravidlá a ekonomický rozvoj. Musíme splniť a urobiť všetky kroky, aby sme zastavili pytliactvo a nelegálny obchod s chránenými druhmi rastlín a živočíchov. Tiež riešiť ponuku aj dopyt po nelegálnych produktoch pochádzajúcich z ohrozených druhov prevenciou, výchovou, vzdelávaním spoločnosti a kontrolou,“ uviedol minister. Pripomenul, že pri implementovaní dohovoru CITES treba mať stále na pamäti, že prírodné zdroje nie sú nekonečné.

Dohovor CITES je jedným z najdôležitejších nástrojov pre udržateľné využívanie voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Dôležitou témou diskusií bude aj obchod s poľovníckymi trofejami. V súčasnosti neexistujú žiadne jednoznačné usmernenia dohovoru CITES na udržateľný trofejný lov. EÚ to chce napraviť a nastaviť jasné pravidlá. „Naším cieľom nie je zakázať trofejný lov, ale stanoviť kritériá na globálnej úrovni, aby tieto praktiky nemali vplyv na prírodu a zabezpečili tiež prínos pre miestne komunity,“ doplnil minister László Sólymos.

Minister životného prostredia László Sólymos absolvuje aj sériu rokovaní s predstaviteľmi EÚ – komisárom pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vellom, ministerkou životného prostredia Južnej Afriky, ministrami EÚ a poslancami Európskeho parlamentu.

Súčasťou Dohovoru CITES sú prílohy I a II. Do prílohy I sú zaradené druhy, ktoré sú z dôvodu nadmerného obchodovania s nimi na pokraji vyhynutia, a preto je komerčný obchod s nimi zakázaný. Do prílohy II sú zaradené druhy, ktoré by boli na pokraji vyhynutia, keby sa obchod s nimi nekontroloval. Európska dvadsaťosmička presadzuje, aby prísnejším pravidlám Dohovoru CITES podliehali aj niektoré druhy papagájov, morských druhov, ako aj tropické drevo.

Medzinárodná konferencia sa začína 23. septembra stretnutím najvyšších politických predstaviteľov, pričom experti na ochranu prírody budú v diskusiách v najľudnatejšom meste Južnej Afriky pokračovať ďalšie dva týždne.

Cieľom Dohovoru CITES je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a voľne rastúcimi rastlinami neohrozoval prežitie týchto druhov vo voľnej prírode. Upravuje medzinárodný obchod s viac ako 35 tisíc druhmi rastlín a živočíchov, ktoré sú alebo by v budúcnosti mohli byť ohrozené takýmto obchodom.
Konferencia zmluvných strán dohovoru CITES je riadiacim orgánom Dohovoru, ktorý zvyčajne zasadá každé tri roky. Slovenská republika je jeho zmluvnou stranou od roku 1992.

Odbor komunikácie MŽP SR