hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vodárenská nádrž Turček má 20 rokov

S celkovým objemom takmer 11 miliónov metrov kubických vody už dve desaťročia dodáva pitnú vodu pre obyvateľov okresov Žiar nad Hronom, Prievidza a Handlová. Reč je o Vodárenskej nádrži Turček, ktorej okrúhle výročie uvedenia do prevádzky si v týchto dňoch pripomínajú vodohospodári z rezortu životného prostredia.

Prevádzkovateľom vodárenskej nádrže je Slovenský vodohospodársky podnik. Nádrž sa nachádza na sútoku potokov Turiec a Ružový potok nad obcou Turček v okrese Turčianske Teplice.
V obci Turček bola v 70. rokoch minulého storočia najskôr vybudovaná úpravňa vody s odbermi priamo z toku, ktoré však nezabezpečovali dostatočné množstvo a kvalitu odoberanej vody. Jej kapacita bola 250 metrov kubických za sekundu (m3.s-1). V stavebnom povolení tejto stavby bola podmienka nahradenia dočasných odberov trvalým.

Stavebný projekt diela bol schválený v roku 1989 a stavebné povolenie vydali úrady v roku 1992. Po piatich rokoch výstavby vodohospodári uviedli 15. mája 1996 vodnú nádrž do prevádzky. Stavba zabezpečuje aj významnú protipovodňovú ochranu obce Turček a územia pod nádržou, predovšetkým horného toku Turca. Taktiež je dôležitým vodným zdrojom pre sanitárne prietoky v prípade ekologických havárií na toku Turiec a v jeho povodí. Sprievodným účelom stavby je i výroba elektrickej energie v 3 malých vodných elektrárňach o celkovom inštalovanom výkone 300 kW.

Odbor komunikácie MŽP SR