hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Skončila sa konferencia ministrov životného prostredia

Zvyšovanie kvality ovzdušia pre lepší život a zdravie ľudí, Agenda 2030 a zelená ekonomika boli hlavnou témou významnej environmentálnej ministerskej konferencie v rámci procesu Životné prostredie pre Európu. Konferenciu, ktorá sa dnes skončila v gruzínskom meste Batumi, organizovala Európska hospodárska komisia Organizácie spojených národov (EHK OSN). Slovenskú delegáciu na podujatí viedol štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla.

Ministerskej konferencii predchádzalo špeciálne zasadnutie Komisie pre environmentálnu politiku EHK OSN. Výstupom z konferencie je dokument k strategickému rámcu k ozeleneniu ekonomiky v paneurópskom regióne, tzv. Batumská iniciatíva k zelenej ekonomike a Batumský akčný plán pre čistejšie ovzdušie.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla vo svojich vystúpeniach v rámci politických panelových diskusií zdôraznil dôležitosť postupného prechodu na zelené, obehové hospodárstvo a absolvoval niekoľko bilaterálnych rokovaní v rámci blížiaceho sa slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Osobitne prínosné bolo napríklad regionálne hodnotenie globálnej environmentálnej správy pod hlavičkou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) či plenárne zasadnutia ozelenenia ekonomiky, alebo sprievodné podujatia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európskej environmentálnej agentúry a Regionálneho environmentálneho centra na témy zelený rast, efektívne využívanie zdrojov a obehová ekonomika.

Proces Životné prostredie pre Európu predstavuje fórum pre politiku životného prostredia členských krajín Európskej hospodárskej komisie OSN. Jeho vznik inicioval v júni 1991 Josef Vavroušek, vtedajší minister a predseda Federálneho výboru pre životné prostredie Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Cieľom procesu je posilnenie medzinárodnej spolupráce členských krajín EHK OSN a ďalších partnerov v oblasti tvorby a implementácie politík životného prostredia a podpory udržateľného rozvoja. Súčasťou tohto procesu sú konferencie ministrov životného prostredia členských krajín EHK OSN a ich partnerov, ktoré sa konajú v päťročných intervaloch.

Odbor komunikácie MŽP SR