hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP SR a UNESCO sa dohodli na ďalšej spolupráci v oblasti vôd

Agenda 2030, aktuálne výzvy trvalo udržateľného manažmentu vody, ale aj spolupráca medzi UNESCO a Slovenskou republikou v tejto oblasti. To boli hlavné témy pracovného stretnutia expertov Ministerstva životného prostredia SR s námestníčkou generálnej riaditeľky UNESCO pre oblasť prírodných vied Flaviou Schlegel, ktoré sa uskutočnilo na pôde ministerstva. Rokovanie za envirorezort viedol štátny tajomník Norbert Kurilla.

Na stretnutí boli prítomní aj odborníci Slovenského hydrometeorologického ústavu, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Slovenského vodohospodárskeho podniku a Vodohospodárskej výstavby. Diskusia bola zameraná najmä na strategické vodné plánovanie a extrémne hydrologické situácie v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenu, ako aj otázky trvalo udržateľných politík miest a obcí v oblasti manažmentu vody a globálnych perspektív.

Manažment vody a oblasť hydrológie patrí medzi hlavné priority ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. V tejto súvislosti štátny tajomník Norbert Kurilla rokoval so zástupkyňou generálnej riaditeľky UNESCO o podrobnostiach spolupráce a podpory projektov a podujatí zameraných na ochranu vôd a klímy, ktoré pripravuje Medzinárodný hydrologický program UNESCO (IHP UNESCO) a SR počas svojho predsedníctva. Jedným z podujatí, kde môžu odborníci UNESCO prispieť skúsenosťami z globálneho programu Voda pre ľudské sídla je konferencia Mestá a voda, ktorá sa uskutoční 5. septembra v Bratislave v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Odbor komunikácie MŽP SR