hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP: Do konca roka zmiznú stovky čiernych skládok

Minister životného prostredia László Sólymos vyzýva samosprávy, aby sa zapojili do odstraňovania čiernych skládok. Na tento účel vyčlenil envirorezort 7 miliónov eur zo zanikajúceho Recyklačného fondu.

Žiadateľ môže získať najviac 70 tisíc eur na jednu žiadosť, pričom štát uhradí maximálne 95 % nákladov a zvyšok samospráva.

„Cieľom je pomôcť mestám a obciam pri odstraňovaní najmä väčších a starších čiernych skládok, s ktorými si dlhodobo nevedia poradiť. Verím, že budú aktívni a využijú našu podanú ruku, aby Slovensko bolo oveľa čistejšie,uviedol minister životného prostredia László Sólymos. Zdôraznil, že záujemcovia by nemali dlho váhať. „Posledný termín na predloženie žiadostí je 1. august a čistenie sa musí skončiť do konca novembra,“ dodal.

Podmienkou na získanie finančnej podpory pre obec je, aby sa nelegálna skládka nachádzala v jej katastri a jej existenciu potvrdil okresný úrad. Žiadosti môžu predkladať aj samosprávy, ktoré neboli úspešné v rámci prvého kola programu. V jednej žiadosti môžu riešiť sanáciu viacerých miest, maximálne do výšky 70 tisíc eur. Financovať sa bude zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Podporuje sa aj vytriedenie využiteľného odpadu a úprava miesta do pôvodného stavu.

Celý projekt spravuje Environmenálny fond, ktorý bude pri žiadostiach posudzovať sociálno-ekonomické, environmentálne a funkčno-technické kritériá projektu. Všetky podrobnosti sú uvedené na webovej stránke Environmentálneho fondu www.envirofond.sk, kde je zverejnená aj špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 na odstraňovanie čiernych skládok.

V prvom kole projektu, ktorý bol vlani, sa podarilo odstrániť 570 čiernych skládok po celom Slovensku za viac ako 9 miliónov eur.

Odbor komunikácie MŽP SR